Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác quy hoạch cán bộ

Thành Duy

(Baonghean.vn) - Chiều 22/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để triển khai, quán triệt và hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo và chủ trì. Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. 

Tại điểm cầu chính Tỉnh ủy, cùng dự có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng và một số đảng bộ trực thuộc;…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác quy hoạch cán bộ ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

NHIỀU ĐIỂM MỚI VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

Ngày 1/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản về công tác quy hoạch cán bộ gồm Quy định số 15-QĐ/TU, Hướng dẫn số 03-HD/TU và Công văn số 921-CV/TU. So với các văn bản trước đây, các văn bản lần này về công tác quy hoạch cán bộ có nhiều điểm mới, khác cả về mặt phương pháp, số lượng, đối tượng, quy trình và cách làm. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt nguyên tắc, đối tượng, nhiệm kỳ quy hoạch; thẩm quyền phê duyệt, phương pháp quy hoạch; tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi quy hoạch; cơ cấu, quy trình xây dựng và rà soát bổ sung quy hoạch; các trường hợp đương nhiên ra khỏi quy hoạch; quản lý và sử dụng quy hoạch; lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác quy hoạch cán bộ ảnh 2
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt những nội dung mới trong công tác quy hoạch cán bộ. Ảnh: Thành Duy

Trong đó có những điểm như: So với các văn bản trước đây, số lượng quy hoạch cấp ủy, UBKT các cấp ít hơn, với quy hoạch từ 1 - 1,5 lần (trước đây là từ 1,5 đến 2 lần); mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 3 cán bộ (trước đây mỗi chức danh quy hoạch không quá 4 cán bộ). 

Về nhiệm kỳ quy hoạch bao gồm quy hoạch cho một nhiệm kỳ và định hướng cho nhiệm kỳ kế tiếp. Cụ thể như: Cơ quan khối Đảng nhiệm kỳ hiện tại là 2020 - 2025, nhiệm kỳ kế tiếp là 2025 - 2030; các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026, và nhiệm kỳ kế tiếp là 2026 - 2031. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thì quy hoạch nhiệm kỳ theo Điều lệ của từng tổ chức.

Cũng theo các quy định, hướng dẫn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình phê duyệt quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh thuộc quyền quản lý theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh cấp ủy, lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định;…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác quy hoạch cán bộ ảnh 3
Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ phát biểu trao đổi tại điểm cầu Huyện ủy Tân Kỳ theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Thành Duy

Việc xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp được thực hiện một lần vào năm thứ hai của nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, đại hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Hàng năm tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp trong quý I và báo cáo kết quả phê duyệt quy hoạch trong quý II, chậm nhất là tháng 6; trường hợp rà soát, bổ sung quy hoạch lần thứ hai trong năm phải báo cáo ít nhất sau 30 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch;… 

KHOA HỌC, HỢP LÝ, ĐẢM BẢO MINH BẠCH

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá công tác quy hoạch cán bộ thời gian qua của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự chủ động trong nhiệm kỳ và yêu cầu công tác cán bộ lâu dài; đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển, chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. 

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã làm tiền đề cho đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ của tỉnh cơ bản ổn định, cơ bản giữ được tinh thần đoàn kết, thống nhất. Đồng thời, qua rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đã phát hiện nguồn cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác quy hoạch cán bộ ảnh 4
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm.

Trước hết đây là nhiệm vụ quan trọng, rất cần thiết trong công tác cán bộ của Đảng nên các cấp ủy đảng, người đứng đầu phải dành thời gian, công sức, trách nhiệm thỏa đáng cho công tác quy hoạch cán bộ. 

Theo đó, mỗi người đứng đầu cấp ủy phải nắm thật chắc các văn bản của Trung ương, tỉnh để thực hiện đúng quy định, đảm bảo hướng dẫn; đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của cấp dưới; tuyệt đối không được làm tắt, làm thiếu quy trình; làm sai quy trình, thẩm quyền.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ phải khoa học, hợp lý, có nhạy cảm rất cao và yêu cầu thực chất, tính khả thi lớn; tức là phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị bây giờ và trong tương lai.

Do đó, trong quy hoạch cán bộ phải hết sức lưu tâm để tránh hình thức, cục bộ, thiếu khách quan, thiếu công tâm, phe cánh, nể nang nhau; tuyệt đối tránh tác động không minh bạch, không trong sáng để không đưa vào quy hoạch người được việc, thạo việc, có phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín tốt, có triển vọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác quy hoạch cán bộ ảnh 5
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, công tác quy hoạch có tính chất lâu dài, thường xuyên, động và mở nên cần phải rà soát, bổ sung thường xuyên hàng năm; gắn liền với đó là công tác nhận xét, đánh giá khách quan, công tâm đội ngũ cán bộ với quan điểm phải toàn diện, thực chất, khách quan, công bằng, minh bạch.

Mặt khác, người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh, quy hoạch cán bộ là việc nhạy cảm nên cùng với thực hiện đúng các quy trình, các bước theo quy định, cần phải thực hiện tốt công tác tư tưởng, nắm thông tin phản ánh về cán bộ, phương pháp thực hiện quy trình phải thực sự nhuần nhuyễn; qua đó khi thực hiện xong quy hoạch đảm bảo được sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững ổn định và làm tiền đề cho sự phát triển. 

Tiếp thu ý kiến của các đơn vị cấp huyện tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét giãn thời gian thực hiện công tác quy hoạch cán bộ thêm 1 tháng đối với cấp cơ sở và cấp huyện so với thời gian quy định tại Công văn 921/CV-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Tin mới

Tản văn: Quán tạp hóa bà Nghiên

Tản văn hay: Quán tạp hóa bà Nghiên

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm tuổi thơ thường để lại những dấu vết ngọt ngào trong trái tim mỗi người. Nhiều khi, nó trở thành nỗi nhớ khôn nguôi, thành nơi nương tựa tinh thần, thành ngọn hải đăng để mỗi người rẽ sóng tìm về… Với Thanh Nga, quán tạp hóa của bà Nghiên là một hình ảnh không thể quên trong quá khứ mà mỗi khi nhớ về, chị không khỏi xao xuyến bồi hồi và nhớ về một tuổi thơ đẹp đẽ. 
SLNA phải chia điểm với Đông Á Thanh Hóa lý do chủ yếu là do thiếu chân sút Olaha. Ảnh: VPF

Sông Lam Nghệ An có phụ thuộc vào Olaha hay không?

(Baonghean.vn) - Cho đến vòng 10 V.League 1-2022, trong tất cả các trận đấu, Sông Lam Nghệ An đều ghi được bàn thắng, kể cả các trận hòa và thua. Vậy nhưng đến vòng 11 được thi đấu trên sân Vinh trước đối thủ Đông Á Thanh Hóa, đội bóng của HLV Huy Hoàng lại lần đầu tiên không ghi được bàn thắng nào trong trận hòa rất đáng tiếc và đáng nói? Vì sao vậy?
Trao tặng 20 sổ Bảo hiểm xã hội và 75 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng 20 sổ Bảo hiểm xã hội và 75 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chương trình Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn năm 2022, chiều 10/8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp với Bưu điện tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh tổ chức chương trình Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn “Gieo nhân ái - Lan tỏa yêu thương” tại 2 xã Hưng Hoà, Hưng Đông (Thành phố Vinh).
Hiệu ứng tốt từ một giải thể thao dành cho công nhân, lao động

Hiệu ứng từ giải thể thao dành cho công nhân, lao động

(Baonghean.vn) - Có chứng kiến một trận đấu trong Giải thể thao Khu Kinh tế Đông Nam và các Khu Công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2022 mới cảm nhận hết được những hào hứng, háo hức của người lao động đối với giải đấu này. Có lắng nghe tâm sự của những đoàn viên, người lao động, những cán bộ công đoàn và lãnh đạo các doanh nghiệp, mới cảm thấy thành công của giải, cả khi sự kiện này chưa kết thúc.
Nghệ An thu 63,6 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng

Nghệ An thu 63,6 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng

(Baonghean.vn) - Ngày 10/8, tại thành phố Vinh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2022. Tới dự, có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cấp, ngành liên quan, cùng các chủ rừng là tổ chức, các tổ chức chi trả cấp huyện, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn bản tiêu biểu.
GS.TS Hoàng Chí Bảo kể chuyện về Bác Hồ

GS.TS Hoàng Chí Bảo kể chuyện về Bác Hồ

(Baonghean.vn) -  Sáng 10/8, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt một số nội dung cơ bản về phong cách, tác phong đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó tập trung về phong cách, bản lĩnh Hồ Chí Minh; phẩm chất, đạo đức, nhất là lối ứng xử văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên theo phong cách của Bác.
Nỗi đau da cam

Nỗi đau da cam

(Baonghean.vn) - Đôi khi những gì để lại sau chiến tranh còn đáng sợ hơn tất thảy điều nó đã cướp đi trong trận chiến. Ở Nghệ An, hơn 3 vạn người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường bị phơi nhiễm chất độc hóa học...
chuyển đổi số

Làm sao để an toàn trong môi trường số?

(Baonghean.vn) - Môi trường sống nào thì cũng đều không an toàn. Đó là bản chất của cuộc sống. Chúng ta sống trong thế giới thực đã hàng chục nghìn năm rồi, thể chế, pháp luật, bộ máy nhà nước đã hoàn thiện hàng nghìn năm nay mà vẫn có những nguy cơ, vẫn không an toàn tuyệt đối, vẫn có trộm cắp, giết người.
Tiền vệ Sông Lam Nghệ An: Bao giờ cho đến ngày xưa?

Tiền vệ Sông Lam Nghệ An: Bao giờ cho đến ngày xưa?

(Baonghean.vn) - Trận hòa tẻ nhạt trước Đông Á Thanh Hóa ngay tại sân Vinh chỉ ra nhiều điểm còn thiếu của Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ cần phải sớm bổ sung và khắc phục trong hơn nửa chặng đường còn lại để có một vị trí cao trên bảng xếp hạng V.League 2022.
Nguy cơ tổn thương gan do dùng nhiều bia, rượu

Nguy cơ tổn thương gan do dùng nhiều bia, rượu

(Baonghean.vn) - Uống bia, rượu trong các bữa tiệc, cuộc vui là “thú vui” quen thuộc của nhiều người Việt. Tuy nhiên, họ không biết rằng, sử dụng bia, rượu với tần suất dày đặc, thiếu kiểm soát sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe và có nguy cơ mắc các vấn đề về gan.
Đảng ủy

Gần 7.000 cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tham gia học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Hội nghị được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt, cung cấp nhiều thông tin từ những bài viết đến câu chuyện đời thường của Bác, giúp cán bộ, đảng viên Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An hiểu sâu sắc hơn, cụ thể và đầy đủ hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ cũng như nắm vững những nội dung cốt lõi về lý luận và thực tiễn trong các bài viết về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phân cấp tài chính – Đòn bẩy cho hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Đòn bẩy cho hoạt động công đoàn trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII, vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác phân cấp quản lý, sử dụng tài chính giai đoạn 2018-2021. Các giải pháp phù hợp, khả thi được đề xuất, nhằm đảm bảo công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn đúng quy định, tạo quyền chủ động cho công đoàn cấp dưới hoạt động hiệu quả, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Ra mắt bộ sách điện tử “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”

Ra mắt bộ sách điện tử 'Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình'

Sáng 10/8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu bộ sách điện tử tổng hợp “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”. Bộ sách điện tử gồm 90 tập, được biên soạn trên nền chất liệu nội dung phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” đã phát sóng trong năm 2021.
Triển lãm

Hơn 120 hình ảnh, tư liệu về tình hữu nghị Việt Nam - Lào được trưng bày tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 10/8, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức khai mạc Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” và khai mạc Hội thảo hướng dẫn nghiệp vụ Chủ đề “Đổi mới công tác trưng bày và truyền thông theo định hướng chuyển đổi số tại Hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay”.