Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác quy hoạch cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 22/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để triển khai, quán triệt và hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo và chủ trì. Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. 

Tại điểm cầu chính Tỉnh ủy, cùng dự có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng và một số đảng bộ trực thuộc;…

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

NHIỀU ĐIỂM MỚI VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

Ngày 1/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản về công tác quy hoạch cán bộ gồm Quy định số 15-QĐ/TU, Hướng dẫn số 03-HD/TU và Công văn số 921-CV/TU. So với các văn bản trước đây, các văn bản lần này về công tác quy hoạch cán bộ có nhiều điểm mới, khác cả về mặt phương pháp, số lượng, đối tượng, quy trình và cách làm. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt nguyên tắc, đối tượng, nhiệm kỳ quy hoạch; thẩm quyền phê duyệt, phương pháp quy hoạch; tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi quy hoạch; cơ cấu, quy trình xây dựng và rà soát bổ sung quy hoạch; các trường hợp đương nhiên ra khỏi quy hoạch; quản lý và sử dụng quy hoạch; lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt những nội dung mới trong công tác quy hoạch cán bộ. Ảnh: Thành Duy ảnh 2
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt những nội dung mới trong công tác quy hoạch cán bộ. Ảnh: Thành Duy

Trong đó có những điểm như: So với các văn bản trước đây, số lượng quy hoạch cấp ủy, UBKT các cấp ít hơn, với quy hoạch từ 1 - 1,5 lần (trước đây là từ 1,5 đến 2 lần); mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 3 cán bộ (trước đây mỗi chức danh quy hoạch không quá 4 cán bộ). 

Về nhiệm kỳ quy hoạch bao gồm quy hoạch cho một nhiệm kỳ và định hướng cho nhiệm kỳ kế tiếp. Cụ thể như: Cơ quan khối Đảng nhiệm kỳ hiện tại là 2020 - 2025, nhiệm kỳ kế tiếp là 2025 - 2030; các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026, và nhiệm kỳ kế tiếp là 2026 - 2031. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thì quy hoạch nhiệm kỳ theo Điều lệ của từng tổ chức.

Cũng theo các quy định, hướng dẫn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình phê duyệt quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh thuộc quyền quản lý theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh cấp ủy, lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định;…

Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ phát biểu trao đổi tại điểm cầu Huyện ủy Tân Kỳ theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Thành Duy ảnh 3
Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ phát biểu trao đổi tại điểm cầu Huyện ủy Tân Kỳ theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Thành Duy

Việc xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp được thực hiện một lần vào năm thứ hai của nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, đại hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Hàng năm tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp trong quý I và báo cáo kết quả phê duyệt quy hoạch trong quý II, chậm nhất là tháng 6; trường hợp rà soát, bổ sung quy hoạch lần thứ hai trong năm phải báo cáo ít nhất sau 30 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch;… 

KHOA HỌC, HỢP LÝ, ĐẢM BẢO MINH BẠCH

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá công tác quy hoạch cán bộ thời gian qua của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự chủ động trong nhiệm kỳ và yêu cầu công tác cán bộ lâu dài; đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển, chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. 

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã làm tiền đề cho đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ của tỉnh cơ bản ổn định, cơ bản giữ được tinh thần đoàn kết, thống nhất. Đồng thời, qua rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đã phát hiện nguồn cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy ảnh 4
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm.

Trước hết đây là nhiệm vụ quan trọng, rất cần thiết trong công tác cán bộ của Đảng nên các cấp ủy đảng, người đứng đầu phải dành thời gian, công sức, trách nhiệm thỏa đáng cho công tác quy hoạch cán bộ. 

Theo đó, mỗi người đứng đầu cấp ủy phải nắm thật chắc các văn bản của Trung ương, tỉnh để thực hiện đúng quy định, đảm bảo hướng dẫn; đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của cấp dưới; tuyệt đối không được làm tắt, làm thiếu quy trình; làm sai quy trình, thẩm quyền.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ phải khoa học, hợp lý, có nhạy cảm rất cao và yêu cầu thực chất, tính khả thi lớn; tức là phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị bây giờ và trong tương lai.

Do đó, trong quy hoạch cán bộ phải hết sức lưu tâm để tránh hình thức, cục bộ, thiếu khách quan, thiếu công tâm, phe cánh, nể nang nhau; tuyệt đối tránh tác động không minh bạch, không trong sáng để không đưa vào quy hoạch người được việc, thạo việc, có phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín tốt, có triển vọng.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy ảnh 5
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, công tác quy hoạch có tính chất lâu dài, thường xuyên, động và mở nên cần phải rà soát, bổ sung thường xuyên hàng năm; gắn liền với đó là công tác nhận xét, đánh giá khách quan, công tâm đội ngũ cán bộ với quan điểm phải toàn diện, thực chất, khách quan, công bằng, minh bạch.

Mặt khác, người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh, quy hoạch cán bộ là việc nhạy cảm nên cùng với thực hiện đúng các quy trình, các bước theo quy định, cần phải thực hiện tốt công tác tư tưởng, nắm thông tin phản ánh về cán bộ, phương pháp thực hiện quy trình phải thực sự nhuần nhuyễn; qua đó khi thực hiện xong quy hoạch đảm bảo được sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững ổn định và làm tiền đề cho sự phát triển. 

Tiếp thu ý kiến của các đơn vị cấp huyện tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét giãn thời gian thực hiện công tác quy hoạch cán bộ thêm 1 tháng đối với cấp cơ sở và cấp huyện so với thời gian quy định tại Công văn 921/CV-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/10

(Baonghean.vn) - Nghệ An triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh; Cấm cho thuê hội trường xã, nhà văn hóa xóm để giới thiệu sản phẩm, bán hàng; Kiến nghị không truy thu phụ cấp đã chi cho giáo viên biệt phái… là những thông tin nổi bật ngày 2/10.

Nghệ An triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh

Nghệ An triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát nội dung Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

(Baonghean.vn) - Nghệ An phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023; Tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện; Lũ cắt đôi mặt đường, người dân Quỳ Châu khẩn trương mở đường mới để đi tạm... là những thông tin chính trong ngày.

Thành phố Vinh long trọng kỷ niệm 60 năm thành lập, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Thành phố Vinh long trọng kỷ niệm 60 năm thành lập, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

(Baonghean.vn) - Tối 30/9, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (10/10/1963-10/10/2023), 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô (1788-2023) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/9

(Baonghean.vn) - Thủ tướng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9; đoàn công tác của tỉnh Nghệ An làm việc tại Cộng hoà Chile và tham gia Diễn đàn doanh nghiệp Việt kiều châu Âu; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thăm 2 cô giáo gặp nạn... Đây là một số nội dung nổi bật trên baonghean.vn ngày 30/9.

Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ: Thúc đẩy mạnh động lực tăng trưởng, tăng tốc phát triển công nghiệp, phấn đấu cao nhất cho mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

(Baonghean.vn) - Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 , Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023; Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì phiên họp giao ban khối Nội chính; Cử tri Nghĩa Đàn yêu cầu công minh bạch trong thực hiện thủ tục đất đai; Tập trung khắc phục hậu quả mưa lụt ở Quỳ Châu...

Khát vọng thành Vinh

Khát vọng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Ước mơ Vinh trở thành một đô thị hiện đại, văn minh có lẽ là khát vọng xuyên thế kỷ. Nó không chỉ là quyết tâm chính trị của các thế hệ lãnh đạo mà là mơ ước của mọi người dân thành phố. 

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội về triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội về triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Chiều 28/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh để thảo luận một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X; Nghệ An tăng 2 bậc, vào tốp 6 thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất cả nước 9 tháng đầu năm 2023; Ngày hội “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông”... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

(Baonghean.vn) - Tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có chỉ đạo, định hướng công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh. Báo Nghệ An xin trích đăng bài phát biểu.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(Baonghean.vn) - Sáng 28/9, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc phiên toàn thể, với 304 đại biểu tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của gần 500.000 hội viên nông dân toàn tỉnh về dự Đại hội.

Tính biển của Vinh!

Tính biển của Vinh!

(Baonghean.vn) - Chắc chắn không lâu nữa, thành phố Vinh sẽ bao gồm cả thị xã Cửa Lò và một số xã phía Nam giáp sông Lam của huyện Nghi Lộc. Lúc ấy, Vinh sẽ có biển làm mặt tiền của thành phố. Vinh sẽ là thành phố biển. Nhưng từ rất lâu, Vinh đã có tính sông nước, tính biển.