Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác quy hoạch cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 22/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để triển khai, quán triệt và hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo và chủ trì. Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. 

Tại điểm cầu chính Tỉnh ủy, cùng dự có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng và một số đảng bộ trực thuộc;…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác quy hoạch cán bộ ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

NHIỀU ĐIỂM MỚI VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

Ngày 1/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản về công tác quy hoạch cán bộ gồm Quy định số 15-QĐ/TU, Hướng dẫn số 03-HD/TU và Công văn số 921-CV/TU. So với các văn bản trước đây, các văn bản lần này về công tác quy hoạch cán bộ có nhiều điểm mới, khác cả về mặt phương pháp, số lượng, đối tượng, quy trình và cách làm. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt nguyên tắc, đối tượng, nhiệm kỳ quy hoạch; thẩm quyền phê duyệt, phương pháp quy hoạch; tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi quy hoạch; cơ cấu, quy trình xây dựng và rà soát bổ sung quy hoạch; các trường hợp đương nhiên ra khỏi quy hoạch; quản lý và sử dụng quy hoạch; lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác quy hoạch cán bộ ảnh 2
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt những nội dung mới trong công tác quy hoạch cán bộ. Ảnh: Thành Duy

Trong đó có những điểm như: So với các văn bản trước đây, số lượng quy hoạch cấp ủy, UBKT các cấp ít hơn, với quy hoạch từ 1 - 1,5 lần (trước đây là từ 1,5 đến 2 lần); mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 3 cán bộ (trước đây mỗi chức danh quy hoạch không quá 4 cán bộ). 

Về nhiệm kỳ quy hoạch bao gồm quy hoạch cho một nhiệm kỳ và định hướng cho nhiệm kỳ kế tiếp. Cụ thể như: Cơ quan khối Đảng nhiệm kỳ hiện tại là 2020 - 2025, nhiệm kỳ kế tiếp là 2025 - 2030; các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026, và nhiệm kỳ kế tiếp là 2026 - 2031. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thì quy hoạch nhiệm kỳ theo Điều lệ của từng tổ chức.

Cũng theo các quy định, hướng dẫn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình phê duyệt quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh thuộc quyền quản lý theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh cấp ủy, lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định;…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác quy hoạch cán bộ ảnh 3
Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ phát biểu trao đổi tại điểm cầu Huyện ủy Tân Kỳ theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Thành Duy

Việc xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp được thực hiện một lần vào năm thứ hai của nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, đại hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Hàng năm tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp trong quý I và báo cáo kết quả phê duyệt quy hoạch trong quý II, chậm nhất là tháng 6; trường hợp rà soát, bổ sung quy hoạch lần thứ hai trong năm phải báo cáo ít nhất sau 30 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch;… 

KHOA HỌC, HỢP LÝ, ĐẢM BẢO MINH BẠCH

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá công tác quy hoạch cán bộ thời gian qua của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự chủ động trong nhiệm kỳ và yêu cầu công tác cán bộ lâu dài; đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển, chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. 

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã làm tiền đề cho đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ của tỉnh cơ bản ổn định, cơ bản giữ được tinh thần đoàn kết, thống nhất. Đồng thời, qua rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đã phát hiện nguồn cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác quy hoạch cán bộ ảnh 4
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm.

Trước hết đây là nhiệm vụ quan trọng, rất cần thiết trong công tác cán bộ của Đảng nên các cấp ủy đảng, người đứng đầu phải dành thời gian, công sức, trách nhiệm thỏa đáng cho công tác quy hoạch cán bộ. 

Theo đó, mỗi người đứng đầu cấp ủy phải nắm thật chắc các văn bản của Trung ương, tỉnh để thực hiện đúng quy định, đảm bảo hướng dẫn; đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của cấp dưới; tuyệt đối không được làm tắt, làm thiếu quy trình; làm sai quy trình, thẩm quyền.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ phải khoa học, hợp lý, có nhạy cảm rất cao và yêu cầu thực chất, tính khả thi lớn; tức là phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị bây giờ và trong tương lai.

Do đó, trong quy hoạch cán bộ phải hết sức lưu tâm để tránh hình thức, cục bộ, thiếu khách quan, thiếu công tâm, phe cánh, nể nang nhau; tuyệt đối tránh tác động không minh bạch, không trong sáng để không đưa vào quy hoạch người được việc, thạo việc, có phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín tốt, có triển vọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác quy hoạch cán bộ ảnh 5
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, công tác quy hoạch có tính chất lâu dài, thường xuyên, động và mở nên cần phải rà soát, bổ sung thường xuyên hàng năm; gắn liền với đó là công tác nhận xét, đánh giá khách quan, công tâm đội ngũ cán bộ với quan điểm phải toàn diện, thực chất, khách quan, công bằng, minh bạch.

Mặt khác, người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh, quy hoạch cán bộ là việc nhạy cảm nên cùng với thực hiện đúng các quy trình, các bước theo quy định, cần phải thực hiện tốt công tác tư tưởng, nắm thông tin phản ánh về cán bộ, phương pháp thực hiện quy trình phải thực sự nhuần nhuyễn; qua đó khi thực hiện xong quy hoạch đảm bảo được sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững ổn định và làm tiền đề cho sự phát triển. 

Tiếp thu ý kiến của các đơn vị cấp huyện tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét giãn thời gian thực hiện công tác quy hoạch cán bộ thêm 1 tháng đối với cấp cơ sở và cấp huyện so với thời gian quy định tại Công văn 921/CV-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Tin mới

Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ người dân Kỳ Sơn 100 triệu đồng khắc phục hậu quả sau lũ quét

Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ người dân Kỳ Sơn 100 triệu đồng khắc phục hậu quả sau lũ quét

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, phát huy tinh thần tương thân, tương ái của tuổi trẻ tỉnh nhà hướng về bà con vùng lũ, ngày 4/10, Tỉnh đoàn Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên và trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân Kỳ Sơn khắc phục hậu quả sau lũ lụt. 
Tướng Cương: Thất bại của một trận đánh nhưng không có nghĩa Nga thua về chiến lược

Tướng Cương: Thất bại của một trận đánh nhưng không có nghĩa Nga thua về chiến lược

(Baonghean.vn) -  Đã hơn 8 tháng kể từ khi Nga và Ukraine bắt đầu xung đột quân sự. Thế bế tắc đang diễn ra khi cả hai dường như đều đủ mạnh để ngăn bên kia giành chiến thắng, nhưng lại chưa đủ để đạt đến một chiến thắng quyết định trên chiến trường. Liệu trong thời gian tới sẽ có đột phá lớn nào sắp xảy ra trong nỗ lực của cả Nga và Ukraine hay không? Liên quan đến những vấn đề này, Thiếu tướng Lê Văn Cương – Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an đưa ra một vài nhận định. 
Đội trẻ Sông Lam Nghệ An tham dự hạng 3 quốc gia thi đấu với CLB của Phi Sơn

Đội trẻ Sông Lam Nghệ An tham dự hạng 3 quốc gia thi đấu với CLB của Phi Sơn

(Baonghean.vn) - Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vừa thành lập thêm đội trẻ để tham gia vào Giải bóng đá Hạng Ba Quốc gia 2022, dự kiến ngày 11/10 tới đây đội sẽ có trận đấu mở màn ở bảng A khu vực phía Bắc. Để hướng đến một mùa giải thành công, Đội trẻ Sông Lam Nghệ An đã có cuộc tập dượt đầy quan trọng trước câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Tiếp cận bản 'nhiều không' nơi đầu nguồn lũ quét ở Kỳ Sơn

Tiếp cận bản 'nhiều không' nơi đầu nguồn lũ quét ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Giữa trưa nắng của ngày thứ ba sau trận lũ quét, chúng tôi mới tiếp cận được bản Bình Sơn 1 của xã Tà Cạ. Bình Sơn 1 là 1 trong 2 bản cao nhất của xã Tà Cạ mà cơn lũ dữ quét qua đêm và sáng ngày 1/10. Sau trận lũ dữ, bà con không có nhà, không có nước, không có gạo, cũng không có điện...
Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ lụt huyện Kỳ Sơn

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ lụt huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 4/10, đoàn công tác do đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, khảo sát nắm tình hình và tặng quà cho đồng bào vùng lũ tại huyện Kỳ Sơn. Cùng đi với đoàn có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Sơn.
Nghệ An: Nguy cơ cao bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập

Nghệ An: Nguy cơ cao bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập

(Baonghean.vn) - Ở thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh là một phụ nữ từ nước ngoài trở về. Với tần suất mắc cao, địa bàn rộng, việc giao lưu đi lại không hạn chế thì nguy cơ xâm nhập bệnh tại Việt Nam là hiện hữu. Nghệ An cũng trong tình trạng này. 
Đội tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: Bongdaplus

Bóng đá Việt vươn tầm để tiệm cận khu vực

(Baonghean.vn) -  Khi quá trình bảo vệ và lấy lại ngôi vô địch AFF Cup 2018 vẫn là một cửa ải khó vượt đối với đội tuyển Việt Nam thì câu chuyện vươn tầm của bóng đá Việt vẫn diễn ra liên tục theo nhiều cách khác nhau. Đó là khi đội tuyển Việt Nam dưới tay phù thủy Park Hang-seo lần lượt chiến thắng các đội bóng lớn như Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022, Ấn Độ tại giải giao hữu Tam hùng 2022 mới đây, cầm hòa trên sân Nhật Bản cũng tại vòng loại thế giới nói trên.
Chủ nghĩa dân túy hiện nay - SOS!

Chủ nghĩa dân túy hiện nay - SOS!

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, chủ nghĩa dân túy (CNDT) xuất hiện khá nhiều và thường xuyên trong xã hội. Nó là hiện tượng đem lại điều tích cực hay tiêu cực? Có lẽ đây cũng là câu hỏi chắc chắn có các đáp án trả lời khác nhau phụ thuộc vào góc độ tiếp cận và mục đích sử dụng nó.
Sau mưa lũ, chuột hoành hành phá nát đồng ruộng

Sau mưa lũ, chuột hoành hành phá nát đồng ruộng

(Baonghean.vn) - Lũ tràn về, nước dâng, những vùng đồng thấp nước ngập trũng, chuột dồn về những chân ruộng cao, phá hoại hoa màu. Chuột phá nát những thửa ngô đang ngậm sữa, đào bới tứ tung những ruộng lạc đang kỳ chắc hạt, cắn đổ những gốc cà, luống cải bắp…