Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chủ trương ban hành cơ chế đặc thù cho TP. Vinh, TX. Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Chiều 26/3, trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thông qua chủ trương ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù cho TP. Vinh và thị xã Cửa Lò giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí đại diện một số ban Đảng Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số sở, ngành. 

 

Toàn cảnh cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chiều 26/3. Ảnh: Thành Duy

TẠO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ VỀ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH CHO TP. VINH

Theo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, cơ chế cho TP. Vinh tập trung vào việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất cho ngân sách thành phố Vinh và các phường, xã. 

Cụ thể tiền sử dụng đất, sau khi đã trừ phần kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng, đối với các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố nhưng không xác định để đầu tư công trình cụ thể thì ngân sách tỉnh được điều tiết tỷ lệ 55%, ngân sách thành phố 40%, ngân sách phường, xã 5%.

Còn đối với tiền sử dụng đất từ đấu giá, giao đất, chuyển mục đích thì tỷ lệ điều tiết cho ngân sách tỉnh là 30%, ngân sách thành phố 65%, ngân sách phường, xã là 5%.

Thực hiện chính sách này, ngân sách điều tiết cho thành phố Vinh hàng năm được tăng lên.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày dự thảo các tờ trình về TP. Vinh và thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, ngân sách TP. Vinh được hưởng 100% số tiền sử dụng đất thu được từ 4 dự án bất động sản trên địa bàn gồm: Khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam; khu đô thị phía Tây Nam tại phường Vinh Tân và xã Hưng Chính; Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa và mở rộng khu đô thị tại xã Hưng Hòa. 

Nguồn thu tiền sử dụng đất từ 4 dự án này được bố trí vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn vay từ Ngân hàng thế giới: “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” và xây dựng hạ tầng, mở rộng không gian đô thị theo định hướng tại Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/1/2015 và Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Toàn cảnh trung tâm thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Devi Nguyễn

Mặt khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thông qua chủ trương thực hiện chính sách bố trí chi sự nghiệp kiến thiết thị chính, môi trường và nguồn hỗ trợ khác 200 tỷ đồng/năm để thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chắc sóc cây xanh, chống ngập úng, chỉnh trang đô thị, vận hành các hạng mục của dự án sử dụng vốn vay ODA từ Ngân hàng thế giới đã hoàn thành; tăng thêm 60 tỷ so với hiện nay. 

THỊ XÃ CỬA LÒ ĐƯỢC HƯỞNG 100% TIỀN ĐẤU GIÁ ĐẤT, GIAO ĐẤT

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thông qua chủ trương thực hiện 3 cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Cửa Lò. Trước hết là cơ chế thu tiền sử dụng đất, trong đó đối với tiền sử dụng đất sau khi đã trừ phần kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng, quy định lại tỷ lệ điều tiết cho ngân sách 3 cấp: tỉnh, thị xã và phường. 

Cụ thể, đối với các dự án bất động sản trên địa bàn thị xã Cửa Lò nhưng không xác định để đầu tư công trình cụ thể, tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất cho ngân sách tỉnh là 50%, ngân sách thị xã 40%, ngân sách phường 10%.

Còn đối với tiền sử dụng đất từ đấu giá, giao đất, tỷ lệ điều tiết cho ngân sách thị xã là 90% và ngân sách phường là 10%. 

Với chính sách này, ngân sách thị xã Cửa Lò được hưởng theo tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất sẽ được tăng lên.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu về một số giải pháp huy động, bố trí nguồn vốn thực hiện Nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chính sách hỗ trợ cho thị xã Cửa Lò 3.000 tấn xi măng/năm (tương đương 4,2 tỷ đồng/năm) để nâng cấp, xây dựng đường giao thông, công trình thủy lợi, khu dân cư kiểu mẫu.

Thị xã Cửa Lò còn được bố trí chi sự nghiệp hạ tầng thị chính, môi trường và nguồn hỗ trợ khác 100 tỷ đồng/năm để thực hiện công tác cứu hộ, cấp cứu trên biển, lễ hội du lịch, công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh…; tăng 65 tỷ đồng so với giai đoạn hiện nay.

Đối với nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù cho TP. Vinh và thị xã Cửa Lò. Riêng đối với chính sách cho thị xã Cửa Lò, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý lưu ý, trong quá trình chuẩn bị cho đầu tư công của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan xem xét phân kỳ đầu tư trong đầu tư công để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận nội dung về thống nhất chủ trương ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho TP. Vinh và thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chủ trương, UBND tỉnh sẽ trình dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vinh giai đoạn 2021 - 2025 và dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Cửa Lò phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo về nội dung Kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Thành Duy

Cũng trong phiên làm việc chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn, quyết định ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08 -NQ/TW, ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 13/2/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2020; cho ý kiến về Kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 3/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 3/2021

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 3/2021 để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc.

Tin liên quan

Các tin khác