Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chương trình làm việc và kiểm tra, giám sát năm 2021

(Baonghean.vn) - Chiều 25/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2020 nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnhNguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí đại diện một số ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, ngành liên quan.

 

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bàn về Chương trình công tác năm 2021. Theo đó, trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lấy ý kiến, đối chiếu với quy chế làm việc, Văn phòng Tỉnh ủy đã hoàn thiện dự thảo lần thứ ba, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Theo dự thảo, Chương trình làm việc năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 12 phiên thường kỳ, dự kiến có 89 nội dung và nhóm nội dung. Ngoài ra hàng tháng đều bố trí trong chương trình nội dung bàn về công tác cán bộ.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thảo luận về Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021. Ảnh: Thành Duy

Trong đó có 16 nội dung nghe, chuẩn bị cho các kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 18 nội dung nghe và cho ý kiến về các chương trình, đề án thuộc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá, dự thảo Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021 được Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị khá kỹ, đã tranh thủ tối đa ý kiến của các tổ chức đảng trực thuộc, các ban, ngành, ban cán sự đảng, đảng đoàn… 

Liên quan đến các ý kiến trao đổi góp ý vào dự thảo, Bí thư Tỉnh ủy đã có kết luận cụ thể, như: Đưa vào chương trình làm việc vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 nội dung nghe và cho ý về việc xây dựng Đô Lương trở thành thị xã thương mại, dịch vụ.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thảo luận về Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021. Ảnh: Thành Duy

Thống nhất ban hành Nghị quyết nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả của Mặt trận và các đoàn thể, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Ban Dân vận Tỉnh ủy - đơn vị được giao chủ trì thực hiện cần thực hiện rà soát, đánh giá, sơ kết các nghị quyết và các văn bản khác của Tỉnh ủy liên quan đến Mặt trận và các đoàn thể. Trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo nghị quyết, đồng thời kèm theo chương trình, đề án để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất với đề xuất lùi thời gian thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở từ tháng 1 sang cuối quý I hoặc đầu quý II/2021. 

Người đứng đầu Tỉnh ủy lưu ý, đây là nội dung rất quan trọng do đó khi tham mưu kế hoạch tiến hành sơ kết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy cần thực hiện chi tiết, triển khai sơ kết ở tất cả các loại hình từ cấp cơ sở lên để đảm bảo hiệu quả;…

KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÓ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM
Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã bàn Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 do Ủy ban Kiểm tra  (UBKT) Tỉnh ủy trình. Theo đó, năm 2021 là năm diễn ra bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực hiện kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho biết: Khi tham mưu xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy xác định xây dựng nội dung phải trọng tâm, trọng điểm. Ảnh: Thành Duy

Để góp phần hoàn thành thắng lợi các chương trình, đề án, chỉ tiêu, mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và phục vụ tốt cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, công tác kiểm tra, giám sát tập trung có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thiết thực, góp phần phục vụ tốt công tác lãnh đạo của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Theo đó, trên cơ sở xác định nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất, trao đổi, thống nhất với các ban, các đơn vị dự kiến chủ trì các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát 19 nội dung, tại 27 đơn vị trong năm 2021. 

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thảo luận về Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Các nội dung được đề xuất kiểm tra, giám sát như: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, công tác quản lý nhà nước về đất đai…

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề xuất kiểm tra việc bổ sung thêm một nội dung việc thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận nội dung về Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021. Ảnh: Thành Duy

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thống nhất bổ sung thêm một cuộc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị bổ sung vào chương trình nội dung kiểm tra việc tham mưu quy hoạch, cấp phép, quản lý các dự án thủy điện, điện tái tạo trên địa bàn tỉnh; kiểm tra quy trình tham mưu, quy hoạch, cấp phép, quản lý khai thác khoáng sản; kiểm tra chất lượng thực hiện cải cách hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số sở.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thảo luận về kế hoạch Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bàn kế hoạch Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/TU, ngày 15/3/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016  - 2020 và một số nội dung khác.

Tin liên quan

Các tin khác