Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu 4 nhóm nội dung và 3 nhóm vấn đề chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 207-KH/TU triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
Ảnh minh họa.

Kế hoạch nêu 4 nhóm nội dung và 3 nhóm vấn đề tổ chức thực hiện. Theo đó nêu rõ về công tác tổ chức hội nghị để quán triệt và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị; việc chuẩn bị đại hội từ xây dựng văn kiện đến chuẩn bị nhân sự; việc thành lập các tiểu ban giúp việc và tổ chức đại hội.

Đáng chú ý theo Kế hoạch, việc thực hiện quy trình các bước về nhân sự cấp cơ sở phải hoàn thành trước 10/3/2020, cấp trên cơ sở trước 30/4/2020, cấp tỉnh trước 30/6/2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo một số đảng bộ cấp huyện tiến hành đại hội điểm hoàn thành trước 30/5/2020. Mỗi huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo một số đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm hoàn thành trước 30/3/2020 để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Thời gian tiến hành đại hội đại trà cấp cơ sở bắt đầu từ 01/5/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện, đảng bộ khối, đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy bắt đầu từ 01/7/2020 và hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh hoàn thành trước ngày 31/10/2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch của tỉnh và của cấp mình; đồng thời chỉ đạo cơ sở triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nội dung về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy