Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức kiểm tra sát hạch công chức

(Baonghean.vn) - Phát biểu khai mạc kỳ thi kiểm tra sát hạch đợt 1 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng ban Hồ Phúc Hợp nhấn mạnh đây sẽ là công việc thường xuyên, cần làm chắc chắn, cẩn thận, nhằm rà soát lại vị trí công việc, phát hiện những nội dung cần bổ cứu, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
Sáng 21/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra sát hạch đợt 1 đối với cán bộ, công chức cơ quan. Đây là nội dung thực hiện Kế hoạch số 212-KH/TU ngày 9/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kiểm tra sát hạch công chức cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019.
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Cùng tham dự có các đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban Đảng, các đơn vị tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm. Ảnh: Thu Giang

Phát biểu khai mạc kỳ thi, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao làm mẫu, trước hết lãnh đạo Ban đã chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng tất cả các phòng, kiểm tra mức độ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn trong hồ sơ của tất cả cán bộ, công chức của cơ quan.

Tiếp đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tiến hành rà soát các vị trí công việc, gắn với các chức danh, tiêu chuẩn và tổ chức kỳ thi kiểm tra, sát hạch công chức.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp khẳng định kiểm tra sát hạch công chức sẽ là công việc thường xuyên. Ảnh: Thu Giang

“Kiểm tra sát hạch cần phải làm chắc chắn, cẩn thận, vì thế Ban quyết định triển khai sát hạch cấp phó trưởng phòng trước. Kỳ thi nhằm mục đích kiểm tra kỹ năng xây dựng văn bản, lập kế hoạch, xây dựng đề án; kỹ năng xử lý các tình huống, kiểm tra độ nhạy cảm trong xử lý công việc; xem cán bộ, công chức nắm rõ lĩnh vực mình phụ trách, tham mưu đến mức độ nào”, đồng chí Hồ Phúc Hợp nhấn mạnh.

Cũng theo người đứng đầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cần xác định kiểm tra sát hạch công chức sẽ là công việc thường xuyên, góp phần rà soát lại vị trí công việc, đánh giá mức độ phù hợp để tiến hành sắp xếp lại nếu cần.

Bên cạnh đó, kỳ thi giúp phát hiện những nội dung cần bổ cứu cho cán bộ, công chức, là định hướng để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phù hợp, hiệu quả.

Các đồng chí phó trưởng phòng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia phần thi trắc nghiệm. Ảnh: Thu Giang

Kỳ thi kiểm tra sát hạch đợt 1 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy bao gồm 2 nội dung. Trong phần thi thứ nhất, các công chức bốc thăm đề thi gồm 25 câu được máy tính trộn ngẫu nhiên, tổ hợp từ ngân hàng đề thi được xây dựng từ 2.000 tình huống.

Nội dung bài thi trắc nghiệm kiến thức chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy là 1 trong 7 đơn vị được chọn làm điểm tổ chức kiểm tra sát hạch công chức, cùng với các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Huyện ủy Tân Kỳ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và UBND TP. Vinh. Đợt 1 có 7 công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia kỳ thi, là các đồng chí giữ chức vụ phó trưởng phòng của Ban.

 

Trong phần thi thứ hai, công chức được yêu cầu viết đề cương và bảo vệ đề cương đề án, chương trình, kế hoạch... phù hợp với vị trí việc làm.

Hội đồng định hướng chủ đề để công chức xây dựng đề cương và lần lượt bảo vệ đề cương. Sau khi bảo vệ đề cương, Hội đồng đặt tình huống để công chức xử lý. Điểm bảo vệ đề cương và xử lý tình huống được tính riêng.