Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu chuyên sâu sinh hoạt chi bộ trong đơn vị sự nghiệp

(Baonghean.vn) - Qua dự sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương, Tổ nghiên cứu nắm tình hình chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Chiều 3/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành nghiên cứu chuyên sâu loại hình chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp ở Chi bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương.

Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các thành viên trong tổ nghiên cứu, đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy Đô Lương. Ảnh: Quang Minh

Sau khi sáp nhập giữa Trung tâm Văn hóa và Thể thao với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương được kiện toàn với 21 đảng viên, Chi ủy có 4 đồng chí, hoạt động của đơn vị từng bước đi vào ổn định.

Tại buổi sinh hoạt, sau khi đánh giá kết quả lãnh đạo của Chi bộ tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9, có 8 đồng chí phát biểu với 9 lượt ý kiến thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tính chiến đấu của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

Qua dự sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương, Tổ nghiên cứu nắm tình hình chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và phát biểu đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương. Ảnh: Quang Minh

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt chi bộ rất quan trọng, nhất là các nội dung như lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác chuyên môn, ý kiến thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy trong sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò của người đứng đầu.

Từ thực tế đánh giá sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương, đồng chí đề nghị chi bộ cần phát huy kết quả, đồng thời tiếp tục có giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng sinh hoạt, từ đó củng cố tổ chức cơ sở đảng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra.

Việc nghiên cứu chuyên sâu các loại hình chi bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An để thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong loại hình chi bộ các đơn vị sự nghiệp.
Từ đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ rút ra những ưu điểm, hạn chế để có các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp.