#bằng cấp

13 kết quả

Kiểm tra bằng cấp của Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Kiểm tra bằng cấp của Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Định ông Lê Kim Toàn khai trong lý lịch đảng viên bổ sung là có bằng tiến sỹ. Đến tháng 5/2016, trong bản trích ngang danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Định ông Toàn ghi là “thạc sỹ quản lý giáo dục”.