Báo Đảng đã chủ động tham gia vào không gian truyền thông mới, đổi mới tư duy, phương thức làm báo

Báo Nghệ An 12/11/2022 10:49

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, nhiều cơ quan báo Đảng đã chủ động tham gia vào không gian truyền thông mới; đổi mới tư duy, phương thức làm báo. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Kính thưa đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương;

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa Hội nghị!

Trước hết, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, các đại biểu đại diện cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, những người làm báo Đảng đã đến dự Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc – Hội nghị lần đầu tiên được tổ chức với quy mô toàn quốc và có ý nghĩa rất quan trọng của hệ thống báo Đảng cả nước.

Tôi hoan nghênh việc Báo Nhân Dân phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức sự kiện có ý nghĩa này. Hội nghị sẽ lắng nghe đội ngũ những người làm báo Đảng trong toàn quốc trao đổi về một chủ đề rất quan trọng, thiết thực, nhất là trong bối cảnh truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, đó là: Làm thế nào để nâng cao được chất lượng báo Đảng, nâng cao được vị thế, vai trò của báo Đảng cho xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân; thực hiện hiệu quả các yêu cầu của công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với báo chí và Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Thưa các đồng chí!

Trong những năm qua, báo Đảng và đội ngũ những người làm báo Đảng cả nước đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là phương tiện thông tin tuyên truyền hữu hiệu của các cấp ủy Đảng và chính quyền; là diễn đàn tin cậy của đảng viên và người dân. Nhiều cơ quan báo Đảng có bề dày truyền thống lịch sử, nhiều thành tích, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước, của địa phương.

Bước vào thời kỳ đổi mới, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo Đảng đi tiên phong trong công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; khẳng định vai trò là nguồn thông tin chính thống, tin cậy, chính xác; khẳng định được thế mạnh bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân tại địa bàn, kịp thời phát hiện, biểu dương những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, đồng thời, phản ánh những băn khoăn, trăn trở, những vấn đề bức thiết đặt ra từ đời sống tại địa phương, đơn vị; tích cực tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, nhiều cơ quan báo Đảng đã chủ động tham gia vào không gian truyền thông mới; đổi mới tư duy, phương thức làm báo, vươn lên nắm bắt xu hướng làm báo hiện đại, làm chủ công nghệ, để vừa thực hiện tốt yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền, vừa đáp ứng nhu cầu đa dạng của độc giả, góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo niềm tin công chúng. Đội ngũ cán bộ, phóng viên báo Đảng ngày càng vững vàng về tư tưởng, chính trị, giỏi về nghiệp vụ, am hiểu sâu sắc về tình hình địa phương, có nhiệt huyết cống hiến và phục vụ cho sự nghiệp phát triển của đất nước và địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp quan trọng, chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận một số hạn chế, bất cập trong hoạt động của báo Đảng thời gian qua. Điều dễ nhận thấy là vẫn có lúc, có thời điểm một số cơ quan báo chí chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, sứ mệnh và trọng trách của tờ báo, tạp chí của Đảng (công cụ, vũ khí: Định hướng tư tưởng, dư luận; phản ánh thực tiễn; phản biện; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng); phương thức thông tin, tuyên truyền còn thiếu sinh động, hấp dẫn; tính dự báo, tính định hướng các vấn đề phức tạp, nhạy cảm của địa phương còn bị động; một số cơ quan báo Đảng địa phương còn chậm và lúng túng trong tiến hành chuyển đổi số của báo chí; thiếu sự liên kết, phối hợp chặt chẽ với nhau để tạo thành trận địa thông tin thống nhất, mạnh mẽ, có sức lan tỏa cao trong đời sống xã hội. Một số cơ quan báo Đảng thông tin còn xuôi chiều, tính phát hiện, tính chiến đấu, tính phản biện chưa cao, nhất là đối với những vấn đề “nóng” tại địa phương; những tồn tại, hạn chế, vi phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương…

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Thưa các đồng chí!

Theo Chương trình, Hội nghị của chúng ta diễn ra một ngày với nhiều chủ đề khá phong phú, chiều nay, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ có phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Thay mặt Ban Tuyên giáo Trung ương, tôi xin trao đổi một số nội dung có tính chất gợi mở để các đồng chí thảo luận tại Hội nghị.

Thứ nhất, trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm: Báo chí cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì báo Đảng phải làm gì và làm thế nào để tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục phấn đấu vươn lên giữ vững vai trò, vị trí là lực lượng chủ lực trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội (phát huy thế mạnh, bản sắc riêng của hệ thống báo Đảng so với các cơ quan báo chí của bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp…?).

Thứ hai, làm thế nào để báo Đảng vừa giữ vững thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chức năng là vũ khí tư tưởng sắc bén và hiệu quả, vừa khẳng định vai trò to lớn trong đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngày càng đa dạng, phong phú của độc giả?

Thứ ba, hệ thống báo Đảng đang thiếu sự liên kết một cách chặt chẽ, chưa tạo thành một mặt trận thống nhất và mạnh mẽ đối với công tác thông tin, tuyên truyền về những vấn đề thuộc phạm vi vùng và lớn hơn nữa là trên bình diện cả nước. Chúng ta thiếu một nhạc trưởng dẫn dắt, tạo sự thống nhất, hiệp đồng tác chiến. Đây là vấn đề đặt ra trước hết đối với Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân Dân, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo trong định hướng, dẫn dắt thông tin tuyên truyền. Vậy phải làm gì để giải quyết tốt hơn vấn đề này.

Thứ tư, làm thế nào để hệ thống báo Đảng có thể triển khai thực hiện việc chuyển đổi số báo chí một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí, cơ quan được giao chủ trì triển khai chuyển đổi số quốc gia? Là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương với tư cách là cơ quan chủ quản báo chí?. Báo Nhân Dân, cơ quan báo chí đi đầu về chuyển đổi số trong hệ thống báo Đảng sẽ hỗ trợ các cơ quan báo Đảng địa phương như thế nào?. Và trên hết, trước hết, đó là tâm thế, sự sẵn sàng của cơ quan báo chí, của chính đội ngũ những người làm báo Đảng địa phương, nhất là người đứng đầu cơ quan báo chí. Chúng ta cần nghiên cứu, trao đổi một cách kỹ lưỡng, thấu đáo và trách nhiệm về nội dung này để có thể đi đến những giải pháp mang tính khoa học và bền vững. Nguồn nhân lực cho báo Đảng cần chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Thứ năm, Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức là hoạt động ý nghĩa, là dịp để các cấp ủy Đảng, những nhà quản lý báo chí, các cơ quan báo Đảng và anh, chị em phóng viên, biên tập viên báo Đảng cùng trao đổi, thảo luận về những chủ đề quan trọng, cấp thiết, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo Đảng, đưa báo Đảng nắm bắt cơ hội, vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Chúng ta cần tính toán việc tổ chức thường niên Hội nghị này; xác định chủ đề cho từng năm phù hợp với tình hình cụ thể và yêu cầu nhiệm vụ mới.

Tôi cho rằng, 6 chủ đề được Ban Tổ chức nêu ra để cùng trao đổi trong các phiên thảo luận của Hội nghị hôm nay sẽ làm rõ được những vấn đề tôi vừa nêu. Đây là những chủ đề rất trúng, rất đúng đối với báo Đảng hiện nay. Có những vấn đề đã được chỉ ra, nhận diện từ lâu, đã được thảo luận nhiều lần, tại nhiều hội thảo, hội nghị, nhưng chúng ta vẫn chưa có những giải pháp căn bản, lâu dài. Có những vấn đề mới xuất hiện rất cần được trao đổi, thảo luận để tìm hướng tiếp cận, nắm bắt một cách phù hợp. Nhìn ra được những vấn đề này và tìm các giải pháp để triển khai thực hiện trên thực tế, báo Đảng chắc chắn sẽ tiếp tục giữ được vị thế, vai trò của mình trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và nhất là đối với Nhân dân.

Thưa các đồng chí!

Hệ thống báo Đảng là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, tôi mong muốn các cơ quan báo chí trong hệ thống ngày càng vững mạnh, các ấn phẩm có chất lượng thông tin, tuyên truyền cao, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Cùng với cơ quan tuyên giáo các cấp, hệ thống báo Đảng phải làm cho công tác tư tưởng “đi trước, đi cùng” với đời sống của Nhân dân; gần gũi, gắn bó với thực tiễn, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình, định hướng dư luận, tham mưu kịp thời cho cấp ủy có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo về tư tưởng, tạo sự thống nhất trong hành động. Trong công tác thông tin, tuyên truyền, phải chú trọng việc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, đồng hành, chia sẻ, lắng nghe Nhân dân, từ đó định hướng công tác tư tưởng theo phương châm cụ thể, thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng để cùng đi đến nhận thức đúng.

Các cơ quan báo Đảng cần chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các đơn vị làm công tác tư tưởng, phối hợp với các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị, không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng “tích cực, chủ động, gắn lý luận với thực tiễn”, tăng cường “xây đi đôi với chống”, lấy “cái đẹp dẹp cái xấu”, coi trọng tính giáo dục, thuyết phục và nêu gương. Hơn lúc nào hết, các cơ quan báo Đảng và đội ngũ những người làm báo Đảng phải cùng với cơ quan tuyên giáo các cấp thực sự làm chủ vai trò định hướng dư luận xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển dẫn tới có quá nhiều luồng thông tin và cách thức tiếp cận, chia sẻ thông tin đa dạng, nhanh nhạy chưa từng có.

Xin chúc những người làm báo Đảng cả nước luôn tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng sáng tạo, phát huy những truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, tăng cường tính chiến đấu, tính nhân văn và sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng trong thời kỳ mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các địa phương và các vị đại biểu có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc của chúng ta thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

*Đầu đề do Báo Nghệ An đặt

Báo Đảng đã chủ động tham gia vào không gian truyền thông mới, đổi mới tư duy, phương thức làm báo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO