#bảo hiểm Prudential

4 kết quả

Giải pháp nào 'gỡ khó' cho người mua bảo hiểm mùa dịch

Giải pháp nào 'gỡ khó' cho người mua bảo hiểm mùa dịch

(Baonghean.vn) - Đại dịch khiến mỗi người phải nhìn nhận và sắp xếp cuộc sống theo thứ tự ưu tiên mới. Không “nhìn” quá xa, tập trung giải quyết các vấn đề trước mắt để bảo vệ sức khỏe và an toàn tài chính đang được nhiều người ưu tiên đặt lên hàng đầu.