#Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An

5 kết quả

Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An trao biểu trưng tặng cây xanh cho Thị xã Cửa Lò

Bảo Việt Nhân thọ trao tặng 100 cây xanh cho thị xã Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Tiếp nối chiến dịch “Hành trình Việt Nam xanh” nhân kỷ niệm 25 năm tận tâm “Bảo vệ tương lai Việt - Bảo vệ Gia đình Việt” nhằm lan tỏa lối sống xanh và khuyến khích bảo vệ môi trường, sáng 11/11, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ trao cây xanh cho TX. Cửa Lò.