Bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở tờ trình của UBND thành phố Vinh, HĐND thành phố đã xem xét và tiến hành bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Trần Thị Cẩm Tú và các ông Trần Quang Lâm, Nguyễn Sỹ Diệu.
Sáng 31/7, HĐND thành phố Vinh tiến hành kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Lê Quốc Khánh - Phó trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các phòng, ban thành phố. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở tờ trình của UBND thành phố Vinh về việc đề nghị bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã xem xét và tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà: Trần Thị Cẩm Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố; ông Trần Quang Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Kinh tế, UBND thành phố; ông Nguyễn Sỹ Diệu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Vinh.

Kết quả, bà Trần Thị Cẩm Tú, ông Trần Quang Lâm, ông Nguyễn Sỹ Diệu được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tỷ lệ số phiếu 100%.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với  bà: Trần Thị Cẩm Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố; ông Trần Quang Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Kinh tế, UBND thành phố; ông Nguyễn Sỹ Diệu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Tài chính  - Kế hoạch, UBND thành phố.

Trước đó, HĐND tỉnh cũng đã tiến hành miễn nhiệm và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm các Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông: Đậu Vĩnh Thịnh; Hà Thanh Tịnh và Trần Văn Sơn do được nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thông qua tờ trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng đã tiến hành miễn nhiệm và biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm chức vụ Trưởng, Phó các ban HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông, bà: Võ Khắc Hùng - Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố do chuyển vị trí công tác; Đỗ Đình Quang - Phó trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố do nghỉ hưu theo chế độ; Nguyễn Thị Diệu Linh - Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố do chuyển công tác.

HĐND thành phố Vinh cũng tiến hành bầu bổ sung Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố.

Các đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa

HĐND thành phố cũng tổ chức miễn nhiệm và biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông: Nguyễn Văn Chỉnh - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ UBND thành phố, do nghỉ hưu theo chế độ; Hoàng Đình Luân - nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, do chuyển vị trí công tác; Nguyễn Xuân Lam - nguyên Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, do nghỉ hưu theo chế độ; Nguyễn Quốc Thắng - nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND thành phố do chuyển công tác.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố tiến hành bầu bổ sung và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông: Nguyễn Tiến Lượng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; Võ Khắc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Chánh Văn phòng HĐND, UBND thành phố; Nguyễn Việt Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố.

HĐND thành phố cũng đã tiến hành xem xét và biểu quyết thông qua Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông Hà Thanh Tịnh và Đậu Vĩnh Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố, nay nghỉ hưu theo chế độ.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa cho các Phó Chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND thành phố được bầu bổ sung tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa cho các ông, bà được miễn nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố và Trưởng, phó các ban HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa