Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vừa tổ chức kỳ họp thứ 13 - khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền, trong đó có nội dung về công tác cán bộ.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã được nghe Tờ trình số 255/TTr-UBND, ngày 29/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện và Nghị quyết của HĐND huyện về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trịnh Hữu Thành, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, nghỉ hưu theo chế độ.

Các đại biểu chúc mừng ông Phạm Hồng Sơn nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Lê Thanh Chương

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã nghe Tờ trình số 269/TTr-UBND, ngày 02/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc giới thiệu để đại biểu HĐND huyện bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Phạm Hồng Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

Kết quả ông Phạm Hồng Sơn được HĐND huyện bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.