Bảy mẹo tìm kiếm trên Google ít người biết

Thêm dấu '*' vào cụm từ bạn không nhớ cụ thể hay dấu ba chấm giữa hai mốc thời gian, Google sẽ trả kết quả chính xác như mong muốn.

Theo VNE