Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Kỳ Sơn phấn đấu xây dựng huyện sớm thoát nghèo, phát triển bền vững.

Chiều 31/7, sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tinh thần: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Toàn cảnh phiên làm việc chiều 31/7 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXIII. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đã thảo luận sâu sắc, thống nhất và thông qua các dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm. Đại hội đã đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, đi sâu phân tích nguyên nhân khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong nhiệm kỳ qua; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã thảo luận, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu tổng quát là: Tăng cường vững chắc đại đoàn kết các dân tộc; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và tăng cường đối ngoại; thực hiện tốt an sinh xã hội; khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của huyện, phấn đấu xây dựng Kỳ Sơn sớm thoát nghèo, phát triển bền vững.

Đại hội đã tiến hành bầu 13 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện Kỳ Sơn dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn nhấn mạnh: Để hiện thực hóa định hướng, chủ trương của Đại hội, các cấp ủy đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cần sớm đưa nhanh Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống thông qua tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả Đại hội trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhất là những định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung phấn đấu thực hiện từ nay đến năm 2025; làm cho Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống của đảng viên, cán bộ và nhân dân, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, cùng lãnh đạo, đại diện một số sở, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú

Đảng bộ và hệ thống chính trị bắt tay ngay vào tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án, nghị quyết chuyên đề để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XXIII.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn nhấn mạnh cần phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị huyện đến cơ sở, các ngành chức năng và toàn thể nhân dân huyện nhà thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin liên quan

Các tin khác