Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn)- Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ và nhân dân huyện nhà phải thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển bền vững; đảm bảo quốc phòng – an ninh, đối ngoại; quyết tâm đưa Quế Phong trở thành huyện khá của vùng Tây Bắc tỉnh Nghệ An.

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thể hiện trí tuệ, tinh thần và trách nhiệm của Đảng bộ và đồng bào các dân tộc trong huyện đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của quê hương và đất nước.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Phong lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, Nghị quyết đặt ra 27 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Cùng với 5 nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quế Phong quyết tâm đoàn kết, đồng sức, đồng lòng tập trung thực hiện 4 mũi đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới.

Đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Huyện sẽ tập trung chỉ đạo thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội ngành hợp lý, trên cơ sở lấy khoa học, kỹ thuật làm động lực để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển các ngành, sản phẩm có khả năng cạnh tranh, giá trị cao gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm của huyện; tham gia có hiệu quả vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị, hình thành các thương hiệu sản phẩm đặc trưng huyện Quế Phong.

Cùng đó, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư công; ưu tiên đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, có tính liên kết vùng; phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch…

Các đại biểu biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra. Ảnh: Thanh Lê

Đại hội đã lựa chọn và bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, thể hiện tính kế thừa, liên tục và quyết tâm đổi mới cán bộ để lãnh đạo, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết thay mặt cho 5.300 đảng viên trong toàn huyện đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trương Minh Cương - Bí thư Huyện ủy Quế Phong nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Trương Minh Cương nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ huyện Quế Phong lần thứ XXII đã thành công tốt đẹp. Điều quan trọng đặt ra trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện nhà là quán triệt, tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, Đại hội kêu gọi đồng bào, chiến sỹ, tuổi trẻ trong toàn huyện ra sức thi đua lao động, sản xuất, đẩy mạnh phong trào xóa đói, giảm nghèo, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội.

Chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra:

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn đạt từ 9 – 10%, trong đó, huyện quản lý là 7 – 7,50%.
Tiếp tục cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm: Nông, lâm, thủy sản giảm từ 39,4% năm 2020 xuống còn 36,83% năm 2025; Công nghiệp - xây dựng tăng từ 29,14% lên 30,97%; các ngành dịch vụ tăng từ 31,46% lên 32,20%.
Thu nhập bình quân đầu người (giá hiện hành): 42- 45 triệu đồng/năm.
Thu ngân sách trên địa bàn tăng hàng năm từ 15% trở lên, đến năm 2025 đạt 50 - 55 tỷ đồng.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 – 2025 đạt khoảng 5.500 tỷ đồng.
Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 3,0- 4,0%/năm.

Phấn đấu hằng năm Đảng bộ huyện được tỉnh xếp loại HTTNV, trong đó 1- 2 năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin liên quan

Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao hiệu quả các nguồn lực, đưa Quế Phong phát triển bền vững

Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao hiệu quả các nguồn lực, đưa Quế Phong phát triển bền vững

(Baonghean.vn) - Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Đồng chí nhấn mạnh, huyện cần nâng cao năng lực tiếp nhận, quản lý và khai thác các chương trình, dự án trên địa bàn. Báo Nghệ An xin giới thiệu đến bạn đọc.
Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Sáng 18/8, Đảng bộ huyện Quế Phong khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có 236 đại biểu ưu tú được bầu chọn từ các đảng bộ, chi bộ cơ sở, đại diện cho trí tuệ, niềm tin, ý chí và quyết tâm của gần 5.300 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Các tin khác