Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng Mai nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ nhất trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ II và đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Đại hội đã nghe các báo cáo, thảo luận, làm rõ thêm và đánh giá sát đúng những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Từ đó, đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới (2020 - 2025) trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Từ kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và dự báo tình hình những năm sắp tới, Đại hội đã quyết định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó, thực hiện tốt các đột phá, tập trung xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại. Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài nguyên khoán sản, lợi thế so sánh, lao động, nguồn vốn, văn hóa, lịch sử..., trong đó cần tập trung ưu tiên về vốn và nguồn nhân lực đáp ứng cho yêu cầu phát triển.

Đại biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức thực hiện tốt hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách của nhà nước nhằm tạo môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh thuận lợi cho phát triển. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với xây dựng văn hóa con người Hoàng Mai góp phần phát triển kinh tế và quản lý xã hội bền vững; nâng cao thu nhập, thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.
Các đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Đại hội đã nhất trí và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, xây dựng các kế hoạch và chương trình hành động và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa II gồm 38 đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ; bầu 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai Lê Trường Giang nhấn mạnh: Đại hội yêu cầu các cấp ủy và tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt và tình hình thực tế của địa phương.

Tặng hoa cho các đồng chí không tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Hoàng Mai nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Lê

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện, tránh dàn trải; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện để có giải pháp thúc đẩy kịp thời, năng động, sáng tạo; tạo ra sự bứt phá mới về các mặt kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đáp ứng sự tin tưởng của tỉnh, sự mong đợi và hy vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Lê Trường Giang - Bí thư Thị ủy Hoàng Mai phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân thị xã tiếp tục đoàn kết, đồng thuận phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần yêu nước, yêu quê hương, ý chí tự lực, tự cường, phát huy mọi nguồn lực xây dựng thị xã Hoàng Mai phát triển nhanh và bền vững, văn minh, hiện đại và hoàn thành tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025 theo hướng văn minh, hiện đại; trở thành cực tăng trưởng của tỉnh./.

Tin liên quan

Hoàng Mai coi trọng 'mũi' phát triển kinh tế biển

Hoàng Mai coi trọng 'mũi' phát triển kinh tế biển

(Baonghean.vn) -Với 18 km bờ biển, trong đó có vùng nước sâu ven bờ Đông Hồi và Lạch Cờn là cửa sông lớn để tàu thuyền ra, vào và neo đậu, thị xã Hoàng Mai có tiềm năng lớn về đánh bắt hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. Những năm gần đây, nhờ các giải pháp hợp lý nên địa phương đã từng bước vươn lên trở thành một trong những trọng điểm về phát triển nghề cá vùng Bắc Trung Bộ.
Hoàng Mai phấn đấu sớm trở thành đô thị loại III

Hoàng Mai phấn đấu sớm trở thành đô thị loại III

(Baonghean.vn) - Thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức nhưng nhờ nỗ lực phấn đấu, sau 5 năm, thị xã Hoàng Mai đã hoàn thành và vượt 146/164 chỉ tiêu đề ra. Từ một địa bàn nông thôn với hạ tầng còn nhiều yếu kém, sau 5 năm, Hoàng Mai đã khoác lên mình một diện mạo đô thị trẻ nơi địa đầu xứ Nghệ.
Thị xã Hoàng Mai cần phát huy vai trò là một cực tăng trưởng của tỉnh Nghệ An

Thị xã Hoàng Mai cần phát huy vai trò là một cực tăng trưởng của tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh: Hoàng Mai phải khai thác triệt để, phát huy vai trò của một địa bàn có vị trí thuận lợi trong khu vực Nam Thanh - Bắc Nghệ, là một cực tăng trưởng của tỉnh Nghệ An.

Các tin khác