Bế mạc khoá bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới

(Baonghean.vn) - Trung tâm chính trị huyện Nghĩa Đàn vừa bế mạc khoá bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới, với 64 đảng viên được cấp giấy chứng nhận.

Chiều 25/8, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghĩa Đàn phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, lớp thứ hai năm 2016. Tham gia lớp bồi dưỡng có 64 đảng viên đến từ các chi đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 8 ngày, các học viên được tiếp thu các chuyên: Chủ nghĩa Mác- Lê nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh, về giáo dục đào tạo, quốc phòng - an ninh;  vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng…

Ban tổ chức Huyện uỷ trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt xuất sắc.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 24 học viên đạt loại giỏi (chiếm 37,5%); 38 học viên đạt loại khá (chiếm 59,3%). Tại lễ bế giảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cũng đã khen thưởng cho 8 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Minh Thái

Đài Nghĩa Đàn