Bế mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Baonghean.vn) - Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua 25 nghị quyết kinh tế - xã hội và một số cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển cũng như hỗ trợ một số đối tượng khó khăn.
Sáng 13/12, sau khi thảo luận, quyết nghị thông qua các nghị quyết, kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành bế mạc. Điều hành phiên làm việc có đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường. Ảnh: Thành Cường

Tham dự kỳ họp có đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Thảo luận, thống nhất thông qua 25 nghị quyết

Tại phiên làm việc, các đại biểu đã dành toàn bộ thời gian để thảo luận, quyết nghị thông qua các nghị quyết được trình tại kỳ họp.

Trong đó có 2 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 được đại biểu quan tâm thảo luận nhiều.

Nội dung thảo luận được tập trung vào các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra. Trọng tâm là giải pháp thu ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây Nghệ An, thực hiện các chương trình, vùng kinh tế trọng điểm...

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025 cũng được đại biểu HĐND tỉnh quan tâm thảo luận, đề xuất mở rộng nội dung hỗ trợ gồm kiên cố hóa kênh mương và xóa nhà dột nát, tạm bợ. 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Một số đại biểu HĐND tỉnh cũng đã thảo luận, góp ý vào nội dung Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường phục vụ phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và một số nghị quyết khác.

Phiên làm việc sáng nay, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua tổng 25 nghị quyết về kinh tế - xã hội và cơ chế chính sách.

Bộ phận tiếp nhận đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

19 cử tri gửi ý kiến qua đường dây nóng

Sáng nay, thông qua đường dây điện thoại trực tuyến, đã có 19 cử tri gọi đến phản ánh nhiều vấn đề liên quan những bất cập, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý giao thông; xây dựng - trật tự đô thị; tài nguyên - môi trường; việc thực hiện một số chế độ, chính sách…

Tổng hợp trong 3 ngày diễn ra kỳ họp, có 75 cử tri gửi ý kiến đến kỳ họp qua đường dây điện thoại trực tuyến. Trong đó lĩnh vực đất đai, môi trường có 22 ý kiến; trật tự xây dựng có 15 ý kiến; giao thông vận tải 8 ý kiến; công thương có 6 ý kiến; chế độ, chính sách 14 ý kiến; lĩnh vực nội vụ 4 ý kiến; nội chính có 2 ý kiến và 4 ý kiến thuộc các lĩnh vực khác.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị các cấp, các ngành nghiên cứu, giải quyết, trả lời cho cử tri. Ảnh: Thành Cường

Ngoài đường dây điện thoại trực tuyến, bộ phận tiếp công dân tại kỳ họp đã tiếp 11 lượt công dân và nhận 6 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Các đơn thư cũng như kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi đến qua đường dây điện thoại trực tuyến sẽ được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, gửi đến các cấp, các ngành giải quyết. Chủ tọa kỳ họp đề nghị các cấp, các ngành nghiên cứu và giải quyết, trả lời cho cử tri. 

Quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết ban hành

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau hai ngày rưỡi làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh: Mặc dù các hoạt động kinh tế đã từng bước được khôi phục trở lại, các vấn đề an sinh - xã hội đang tích cực được giải quyết, nhưng dự báo năm 2021 vẫn tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, chủ tọa kỳ họp đề nghị sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân bám sát, nắm chắc tình hình, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nêu cao trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, chủ động kịp thời ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tạo tiền đề vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; tăng cường quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị của cử tri....