Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận những thành tựu của Yên Thành, nhấn mạnh những nội dung địa phương cần tập trung làm tốt trong thời gian tới.

Báo Nghệ An trích đăng phát biểu của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại Lễ kỷ niệm 180 năm thành lập huyện Yên Thành.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành cần tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ảnh: Thành Cường

“… Yên Thành vốn được biết đến là vùng đất cổ, cái nôi của nền văn minh lúa nước. Nơi đây là vùng đất hiểm yếu, nằm trong vùng địa bàn chiến lược quan trọng, thường được lựa chọn là lỵ sở của các quan triều từ thời Châu Diễn xa xưa. Nhân dân Yên Thành có truyền thống cần cù, chịu khó, chịu khổ, không chỉ từng thuần hóa, giữ gìn những giống lúa quý, mà còn là những người chuộng đạo học, nêu cao truyền thống hiếu học và học giỏi, nổi tiếng “văn chương khoa bảng đứng đầu một phủ”. Trên mảnh đất này, mỗi ngọn núi, khúc sông, mỗi cánh đồng, mỗi làng, xã đều có những chứng tích, dấu vết lịch sử, ghi dấu truyền thống yêu nước và cách mạng của Nhân dân Yên Thành trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Yên Thành đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo, nhân dân Yên Thành tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, cùng với cả nước “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”, “chắc tay súng, vững tay cày”, đóng góp nhiều sức người, sức của, với tinh thần "tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng", "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, thống nhất nước nhà. Trong thời kỳ đổi mới, Yên Thành có bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao; bộ mặt nông thôn, thị tứ, thị trấn Yên Thành ngày càng khởi sắc.

Kinh tế luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách đứng trong tốp đầu của Tỉnh. Nông nghiệp được quan tâm phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, tăng cả về quy mô, năng suất . Sản lượng lương thực chiếm 1/6 của cả tỉnh. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của Yên Thành có thương hiệu. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến hết năm 2017 có 25/38 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công nghiệp - xây dựng có bước phát triển khá nhanh. Huyện đã quy hoạch, xây dựng được một số cụm công nghiệp và thu hút doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất hiệu quả. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển. Nhiều dự án, công trình được thu hút đầu tư xây dựng nhờ đó diện mạo thị trấn, thị tứ và nông thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, ngày càng vững mạnh.

Những thành tựu đó đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của tỉnh nhà. Đảng bộ và nhân dân Yên Thành đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý; nhiều tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và được vinh dự đón Bác Hồ về thăm năm 1961.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng sự nỗ lực và những thành tựu đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Yên Thành đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Lãnh đạo tỉnh tặng nhân dân và cán bộ huyện Yên Thành bức trướng mang dòng chữ "Phát huy truyền thống 180 năm đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững". Ảnh: Thành Cường

Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương mình, trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Yên Thành cần tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt, tôi đề nghị tập trung làm tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch một cách toàn diện, khoa học, phù hợp với yêu cầu phát triển và đặc trưng vùng miền, văn hóa địa phương. Đặc biệt tập trung sớm hoàn thiện Quy hoạch vùng và quy hoạch nông nghiệp huyện Yên Thành giai đoạn 2017-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để làm cơ sở cho chiến lược phát triển dài hạn, bền vững của huyện trong thời gian tới; tăng cường quản lý đối với các quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời lựa chọn thứ tự ưu tiên và lộ trình thực hiện phù hợp, hiệu quả.

Thứ hai, thực hiện có hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung các giải pháp nhằm khuyến khích, thu hút các nguồn lực đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao giá trị gia tăng đối với các sản phẩm có lợi thế của huyện như: lúa hàng hóa, cam, các sản phẩm chăn nuôi, dược liệu… Nghiên cứu xây dựng mỗi xã ít nhất có 1 sản phẩm đặc trưng, có thương hiệu. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, như hợp tác xã, các hình thức kinh tế hợp tác khác. Huy động phù hợp sự đóng góp của nhân dân, đồng thời lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư từ nguồn lực bên ngoài để xây dựng Nông thôn mới đảm bảo các tiêu chí bền vững, thực chất, có tính đặc trưng, phấn đấu đến năm 2020 đạt huyện nông thôn mới.

Thứ ba, đa dạng hóa các hình thức thu hút vốn đầu tư gắn với huy động tối đa nội lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chú trọng thu hút nguồn đầu tư của các doanh nghiệp, nguồn vốn xã hội hóa. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để triển khai các dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường quản lý sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng mới các nhà máy, công xưởng để phủ kín diện tích các cụm công nghiệp. Củng cố, phát huy hiệu quả các làng nghề, làng có nghề. Tăng cường phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, nhất là dịch vụ chế biến nông sản, lâm sản, dịch vụ nông nghiệp và dịch vụ du lịch tâm linh, sinh thái... Huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, từng bước khẳng định uy tín, thương hiệu.

Thứ tư, chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức khoa học - kỹ thuật, đổi mới tư duy trong phát triển kinh tế; phát huy hơn nữa nhân tố con người Yên Thành với truyền thống cách mạng, hiếu học, cần cù, thông minh trong mọi lĩnh vực; xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa trong thời đại hội nhập và phát triển. Nâng cao chất lượng giáo dục, dạy nghề; chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Làm tốt công tác chính sách, an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo, gia đình có công. Tăng cường công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Quan tâm bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương gắn với đa dạng hóa hình thức quảng bá, giới thiệu phù hợp, hiệu quả.

Thứ năm, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở; định kỳ tổ chức đối thoại với nhân dân. Giải quyết kịp thời những bức xúc của người dân ngay từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Thứ sáu, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân gắn với làm tốt công tác cán bộ, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

… Với truyền thống vẻ vang, hào hùng của quê hương Yên Thành đã được kết tinh từ hàng nghìn năm lịch sử, được vun đắp của bao thế hệ, cùng với khát vọng vươn lên của nhân dân trên nền tảng những thành tựu và kinh nghiệm đạt được trong thời kỳ đổi mới, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Thành sẽ tiếp tục đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 đã đề ra, xây dựng Yên Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh.”     

Hoài Thu - Thu Giang

(Ghi)

(*) Tít bài do Báo Nghệ An đặt.