Bí thư Tỉnh ủy dự kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ở chi bộ cơ sở

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Kinh tế thuộc Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy cần thực hiện tốt hơn công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chi bộ Kinh tế hiện có 12 đồng chí đảng viên. Trong năm 2016 có biến động về nhân sự khi có 3 đồng chí chuyển công tác nên chuyển sinh hoạt Đảng, trong đó có Bí thư chi bộ; bổ sung thêm 8 đồng chí, trong đó có đồng chí Bí thư chi bộ mới nhận nhiệm vụ từ tháng 6/2016.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dự kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại Chi bộ Kinh tế thuộc Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Ngày 5/4, các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy dự kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại Chi bộ Kinh tế trực thuộc Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy.

Theo đánh giá của chi bộ, việc biến động về nhân sự ít nhiều ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, tuy nhiên tập thể chi bộ luôn đoàn kết, cộng sự, phân công nhiệm vụ rõ ràng, có những đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Đóng góp vào nội dung kiểm điểm, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thái Thanh Quý, đề nghị mỗi đảng viên trong chi bộ cần nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, nắm chắc các lĩnh vực, ngành mà mỗi đồng chí phụ trách; thực hiện đúng quy trình tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bố trí thời gian hợp lý để có thể phát huy tốt hơn năng lực, sở trường trong công tác tham mưu.

Phát biểu tại cuộc kiểm điểm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị, Chi bộ Kinh tế cần tập trung vào một số vấn đề còn tồn tại để phân tích khiếm khuyết, chỉ ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần nâng cao chất lượng tham mưu các văn bản như trong lĩnh vực kinh tế…; đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan liên quan để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này.

Bên cạnh đó, chi bộ cần lãnh đạo để tham mưu thực hiện tốt hơn trong quy trình xây dựng các chỉ thị, nghị quyết…; đồng thời theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.

Đối với mỗi đảng viên trong chi bộ, Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh tinh thần phải tự nhận thức được và có giải pháp để nâng cao những trình độ chuyên môn đối với những vấn đề còn chưa chắc, chưa nắm vững; qua đó để nâng cao được hiệu quả thực hiện công việc.

Trên cơ sở những mặt được, mặt còn hạn chế, tại hội nghị, tập thể và cá nhân trong Chi bộ Kinh tế đã nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo 27 biểu biện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong tập thể, cá nhân.

Kết thúc cuộc kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Hồng Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư chi bộ Kinh tế cho biết, về tập thể chi bộ nhận diện 6 biểu hiện thuộc về mục biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và 3 biểu hiện về mục suy thoái đạo đức, lối sống. Các đồng chí trong chi bộ cũng đã tự kiểm điểm và lắng nghe các ý kiến góp ý của các đảng viên trong chi bộ. Trên cơ sở đó, Chi bộ Kinh tế thuộc Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã đề ra các giải pháp khắc phục của cả tập thể và từng cá nhân.

Thành Duy