Bí thư Tỉnh ủy: Tăng cường hiệu quả giao đất, chống thất thoát, lãng phí

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại cuộc làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) sáng 13/4 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và quý I/2018.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Sở TN&MT đã kịp thời tham mưu các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước cũng như giải quyết các khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực TN&MT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở cũng đã chủ động làm việc với các nhà đầu tư và tổ chức giao ban với các hội doanh nghiệp, cấp huyện; thông qua đó nắm bắt và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp và các địa phương, nhất là liên quan đến vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng...

Sở cũng có nhiều nỗ lực trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân và thông tin phản ánh của báo chí; góp phần giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, bức xúc.

Bên cạnh đó, sở có sự tập trung trong việc cải cách hành chính với việc giảm thủ tục và giảm thời gian giải quyết; đặc biệt là quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ…
Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị Sở TN&MT quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành đã nêu các vấn đề liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực TN&MT còn một số bất cập như: công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch về đất đai, khoáng sản; việc xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh, điểm nóng về đất đai, khoáng sản, ô nhiễm môi trường; vai trò của đơn vị trong việc cho ý kiến chủ trương đầu tư các dự án.

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ban, ngành, Giám đốc Sở TN&MT Võ Duy Việt đã làm rõ nhiều vấn đề.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng cho rằng, công tác đấu giá đất và khoáng sản còn hạn chế. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao những nỗ lực của ngành TN&MT, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Chia sẻ khó khăn với sở trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, Bí thư Tỉnh ủy cũng đặt ra yêu cầu Sở TN&MT cần quán triệt tinh thần là phải quản lý chặt chẽ các lĩnh vực được phân công, đảm bảo đúng pháp luật, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng đặt ra yêu cầu sở phải có trách nhiệm cao và có chính kiến rõ trong công tác tham mưu thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.

Giám đốc Sở TN&MT Võ Duy Việt giải trình một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Trong từng nhiệm vụ cụ thể, theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh, về lĩnh vực đất đai, sở phải tham mưu quản lý chặt chẽ theo hướng tăng hiệu quả việc giao đất, chống thất thoát, lãng phí; đồng thời tập trung rà soát các dự án được giao đất và kiên quyết tham mưu để thu hồi các dự án chậm tiến độ có dấu hiệu đầu cơ đất.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Sở TN&MT từ những vướng mắc trong việc xử lý thu hồi đất các dự án chậm tiến độ thời gian qua để tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm tham mưu sửa đổi, bổ sung các điều kiện giao đất đảm bảo chặt chẽ hơn.

Về lĩnh vực thăm dò, khai thác khoáng sản, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu Sở TN&MT cần chú trọng công tác quản lý khai thác khoáng sản và đảm bảo môi trường trong quá trình khai thác và chống thất thoát thuế; đồng thời chủ động tham mưu cho tỉnh xây dựng cơ chế liên ngành trong việc xử lý các vấn đề khó, phức tạp như khai thác khoáng sản trái phép.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo sở tăng cường triển khai việc đấu giá đất, đấu giá khoáng sản, tạo sự minh bạch hơn trong lĩnh vực này.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Nêu thực trạng, đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường chiếm tỷ lệ cao trong tổng số đơn thư toàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, giải quyết đơn thư.

Về nhiệm vụ cải cách hành chính, Sở TN&MT cần chú trọng giảm thủ tục, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính của doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

Liên quan về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu cần tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên, đồng thời xây dựng chế tài để kiểm soát, xử lý cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực.

Chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Sở TN&MT cần xây dựng, thiết kế tổng thể bộ máy theo hướng thu gọn lại, trọng tâm là sắp xếp lại các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, gắn với tinh giản biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành.