Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh vai trò của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là hết sức quan trọng, bởi từ đó mới có quan điểm, tư tưởng sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn nhưng vẫn hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy.

Theo đánh giá, tại Nghệ An, cấp ủy các cấp đã từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị, nhằm sớm hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Trong đó đã có những đổi mới phương thức lãnh đạo với hoạt động của HĐND, UBND, các cơ quan tư pháp, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, công tác tổ chức cán bộ; đổi mới phương thức hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng…

Chiều 24/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng dự ở cấp tỉnh gồm có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư hoặc Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các ban, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy. Ở cấp huyện có các đồng chí Bí thư các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc.

Tuy nhiên, việc nhận thức chưa đầy đủ tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; những mặt bất hợp lý của tổ chức bộ máy, một số yếu kém của đội ngũ cán bộ; việc chậm sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, xác lập các mối quan hệ về sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị đã làm ảnh hưởng, hạn chế việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời gian qua.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh dẫn ra thực tế là hiện nay đang ban hành nhiều nghị quyết ở các cấp, dẫn đến ở cấp xã là cấp cuối cùng đang phải triển khai quá nhiều nghị quyết. Việc ban hành nhiều nghị quyết cũng dẫn đến tình trạng phải dành nhiều thời gian để sơ kết, tổng kết; kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới.

Người đứng đầu ngành Nội vụ tỉnh cũng cho rằng, trong xây dựng nghị quyết vẫn còn tình trạng chưa chỉ ra được những giải pháp đột phá; thường lặp lại các cụm từ “kiên quyết, quyết tâm, không ngừng, tăng cường”. Giám đốc Sở Nội vụ dẫn chứng và kiến nghị là cần phải giảm bớt việc ban hành các nghị quyết; các nội dung gần nhau, giống nhau nên gom lại trong một nghị quyết.

Đồng tình với đánh giá rằng cấp cơ sở đang thực hiện quá nhiều nghị quyết “dồn” xuống từ Trung ương, tỉnh, huyện và cả cấp của mình, Bí thư Huyện ủy Tương Dương Phạm Trọng Hoàng đề xuất: “Cách ban hành Nghị quyết nên có quy định phạm vi triển khai. Ở đâu thì phải xây dựng kế hoạch thực hiện? Ở đâu chỉ quán triệt nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên? Và nếu làm thế này, cách kiểm tra thực hiện nghị quyết phải thay đổi”.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy.

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nêu quan điểm chung của Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. “Việc này rất quan trọng, từ việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thì mới có quan điểm, tư tưởng sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn nhưng vẫn hiệu lực, hiệu quả” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy gợi mở các cấp cần tập trung thảo luận làm rõ phương thức lãnh đạo của Đảng với các nội dung như: Thông qua việc tổ chức thành lập bộ máy, thông qua công tác cán bộ; Thông qua chủ trương bằng cách ban hành các nghị quyết; Thông qua sự giám sát, kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị.

Lấy dẫn chứng về sự lãnh đạo của Đảng thông qua nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, vấn đề Giám đốc Sở Nội vụ đặt ra như trên là đáng quan tâm, nhưng bên cạnh đó cũng phải đặt vấn đề là khâu tổ chức thực hiện nghị quyết. Đảng lãnh đạo khâu tổ chức thực hiện nghị quyết như thế nào, cần bàn bạc, phân tích vì điều này không chỉ liên quan đến sắp xếp lại bộ máy mà thực chất là xem lại hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, của hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, cần trao đổi phân tích, mổ xẻ, soi chiếu về phương thức lãnh đạo của Đảng theo trục dọc và trục ngang trong hệ thống chính trị để có cách nhìn toàn diện hơn.

Trên cơ sở những gợi mở đó cũng như những gợi ý thảo luận của Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các đại biểu tham dự hội nghị về tổ chức nghiên cứu, đánh giá phân tích tại cơ quan, đơn vị và chuyển ý kiến góp ý về Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thành Duy