Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn: Chọn lọc, tìm trọng tâm, trọng điểm để tạo đột phá

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 được Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ trong kết luận tại Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2018.
Chiều 4/7, sau một ngày làm việc nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã phát biểu kết luận Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2018.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga

Tại hội nghị đã có 14 ý kiến phát biểu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ các địa phương tham gia góp ý kiến trực tiếp tại hội trường vào các dự thảo: Hướng dẫn xây dựng Báo cáo chính trị của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và đóng góp vào Tờ trình dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi).

Theo đó, các ý kiến đánh giá cao chất lượng nội dung của các dự thảo, văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Mặt trận Trung ương đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống MTTQ các cấp nhiều việc rất cụ thể, sát thực tế, góp phần nâng cao vị thế của Mặt trận và là chỗ dựa tin cậy cho hệ thống MTTQ các cấp. Từ đó, đa số MTTQ các cấp đã kịp thời phản ứng trước những vấn đề nảy sinh trong xã hội trong thời gian qua như: truyền đạo lạ, tập trung đông người ở một số tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã thẳng thắn nêu những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện Quy định 282/QĐ-TW ngày 1/4/2015 và quá trình triển khai sắp xếp, tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 của BCH Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII. Từ đó, đề nghị Mặt trận Trung ương cần sớm hướng dẫn Mặt trận các địa phương cụ thể để thống nhất triển khai theo yêu cầu đổi mới của Trung ương.

Ngoài ra, các ý kiến đã đánh giá, góp ý về công tác nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân và công tác giám sát phản biện xã hội, nhất là ở cấp cơ sở.

Đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị lãnh đạo MTTQ Việt Nam các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu cần phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, phát huy vai trò hiệp thương dân chủ qua đó tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, tích cực tham gia vào phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga

Mặt trận các cấp cần phải “gần dân, sát dân, hiểu dân”, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân sát sao, chặt chẽ, đồng thời làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội để góp phần vào xây dựng Đảng, chính quyền, từ đó phát huy uy tín của cán bộ Mặt trận trong nhân dân.

Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trong đó chú trọng khâu tổ chức thực hiện. "Chúng ta phải có sự chọn lọc, cái gì trọng tâm, trọng điểm thì ưu tiên hàng đầu để tạo đột phá" - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, công tác đối ngoại nhân dân phải được thực hiện đồng bộ, đẩy mạnh hơn nữa, không chỉ đối ngoại quốc tế, mà còn phải chú trọng ngay cả trong nước, nhằm góp phần giữ vững tinh thần đoàn kết, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

Liên quan tới việc thực hiện Quy định 282/QĐ-TW và Nghị quyết 18 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng đoàn Mặt trận Trung ương sẽ sớm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương để rà soát và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Ngoài ra, những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chọn lọc, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.