Biển cấm rẽ trái và cấm quay đầu - nhiều tài xế còn nhầm lẫn

Tài xế được phép quay đầu xe khi gặp biển báo cấm rẽ trái, nhưng nhiều lái xe còn chưa nắm rõ sự thay đổi này.

Theo quy chuẩn cũ năm 2012, biển cấm rẽ trái (P123a) đồng nghĩa với việc cấm các phương tiện quay đầu xe. Nhưng từ năm 2016, quy chuẩn 41 mới do Bộ Giao thông Vận tải ban hành (có hiệu lực từ 1/11) quy định biển cấm rẽ trái không còn giá trị cấm các phương tiện quay đầu xe.

Biển P123a cấm các phương tiện rẽ trái.

Cụ thể, "Để báo cấm rẽ trái hoặc rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những vị trí đường giao nhau phải đặt biển cấm rẽ trái hoặc cấm rẽ phải, biển không có giá trị cấm quay đầu xe". 

Với biển cấm rẽ trái dành riêng cho ô tô (P103c) tại Quy chuẩn 41/2016 cũng không tồn tại khái niệm "cấm ô tô rẽ trái thì cấm luôn quay đầu".

Biển P103c chỉ cấm ô tô rẽ trái.

Đối với việc cấm quay đầu xe, quy chuẩn đã bổ sung các biển báo mới với quy định cụ thể: Cấm rẽ trái và quay đầu xe; Cấm rẽ phải và quay đầu xe; Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe; Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe.

Hệ thống biển cấm quay đầu xe theo quy chuẩn mới.

vnexpress.net