#biên chế nông nghiệp

1 kết quả

HĐND

Sở NN&PTNT Nghệ An đã tinh giản 101 công chức, viên chức

(Baonghean.vn) - Đây là thông tin được Sở NN&PTNT cho biết tại cuộc làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh sáng 11/5 trong chương trình giám sát về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.