Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018

Biễu diễn giao lưu trống tế lễ tại Lễ hội đền Đức Hoàng

(Baonghean.vn) - Nghệ nhân nhí Thái Hữu Tuấn 13 tuổi ở Xuân Thành (Yên Thành) biễu diễn giao lưu trống tế lễ tại Lễ hội đền Đức Hoàng (Yên Thành).
Nghệ nhân nhí Thái Hữu Tuấn 13 tuổi ở Xuân Thành (Yên Thành) biễu diễn giao lưu trống tế lễ tại Lễ hội đền Đức Hoàng (Yên Thành). Ảnh: Trần Cảnh Yên