Biểu dương 166 điển hình tiên tiến ở Nam Đàn trong phong trào thi đua yêu nước

(Baonghean.vn) - Giai đoạn 2015-2020, huyện Nam Đàn triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Sáng 4/6, UBND huyện Nam Đàn tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Tử Phương – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hoa – Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Trong 5 năm qua, huyện Nam Đàn đã chú trọng đến tổ chức các phong trào thi đua trên các lĩnh vực nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra như: Phong trào ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi; phong trào sản xuất kinh doanh làm giàu bền vững, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các phong trào của đoàn thanh niên, các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy hiệu quả…

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, có nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch, theo hướng sản xuất hàng hóa. Các phong trào về văn hóa xã hội, y tế giáo dục được quan tâm đẩy mạnh.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Đinh Xuân Quế - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê

Quốc phòng,an ninh được giữ vững, đảm bảo tốt về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện thường xuyên quan tâm, vận động được toàn dân, nhà hảo tâm, con em hướng về quê hương, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm tốt công tác an sinh xã hội.

Từ các phong trào đã phát hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt những mô hình mới, sáng kiến kinh nghiệm cách làm hay, cách làm sáng tạo để nhân rộng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tử Phương ghi nhận, đánh giá cao kết quả phong trào thi đua của huyện Nam Đàn giai đoạn 2015-2020.

Mô hình bí xanh hàng hóa đem lại hiệu quả trên đồng đất Nam Đàn. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Đồng chí đề nghị thời gian tới huyện Nam Đàn cần tiếp tục đẩy mạnh việc phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua với những mục tiêu cụ thể, những việc làm cụ thể, có nội dung thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng và tự nguyện tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Nguyễn Thị Hồng Hoa trao giấy khen cho các điển hình tiên tiến. Ảnh: Thanh Lê


Trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng của huyện Nam Đàn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Nổi bật, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khá (10,1%/năm), tổng giá trị tăng cao; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, năm 2015 chỉ đạt 30 triệu/người/năm đến năm 2020 đạt 55 triệu đồng/người/năm.

Cùng đó, tiếp tục đổi mới các tổ chức, động viên kịp thời các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, y tế giáo dục của địa phương và của tỉnh.
Giai đoạn 2015-2020, huyện Nam Đàn tuyên dương 166 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực. Ảnh: Thanh Lê