Bộ CHQS Nghệ An: Tổ chức Lễ tốt nghiệp quân sự cơ sở cho 60 học viên

(Baonghean.vn) - Chiều 29/7, Trường Quân sự tỉnh tổ chức Lễ tốt nghiệp đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn trình độ TCCN ngành QSCS Khóa 5- Trung cấp lý luận chính trị hành chính lớp quân sự năm học 2014-2016 cho 60 học viên. 

Đây là các học viên được đào tạo theo đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS xã, phường, thị trấn trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học nghành quân sự cơ sở giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo của UBND tỉnh Nghệ An.

Trao quyết định thăng quân hàm thiếu úy sỹ quan dự bị.

Sau thời gian 20 tháng, song song với việc đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, nhà trường còn tập trung bồi dưỡng, trau dồi cho các học viên về phẩm chất đạo đức, lối sống. Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đaoh đức Hồ Chí Minh; rèn luyện lễ tiết tác phong, phong cách của người cán bộ; là cán bộ quân sự nhưng biết tiến hành tốt công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, bảo đảm cho học viên khi ra trường có đủ phẩm chất năng lực toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương trong tình hình mới.

Kết thúc khóa học, 100% học viên tốt nghiệp ra trường, trong đó có hơn 96% khá giỏi. Cũng trong dịp này, 47 đồng chí được Bộ trưởng BQP phong quân hàm Thiếu úy sỹ quan dự bị.

Hoàng Long (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An)