Bộ CHQS tỉnh: Mọi quân nhân cần nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trên không gian mạng

(Baonghean.vn) - Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 47/CT-CT ngày 8/01/2016 về Tổ chức lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng.
Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên.

Trong 05 năm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Chỉ đạo 35 đã thường xuyên bổ sung, kiện toàn, triển khai, duy trì “Lực lượng 47” hoạt động theo đúng quy chế và kế hoạch. Trên cơ sở kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của “Lực lượng 47” tiến hành các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các luận điệu sai trái, thù địch. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể ở địa phương để phát triển rộng rãi “Lực lượng 47”.

Tăng cường, đẩy mạnh hoạt động của “Lực lượng 47” các cơ quan, đơn vị tích cực viết, đăng tải, bình luận, chia sẻ trên các phương tiện đại chúng và các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube, Instagram, Twitter... Qua đó, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và đấu tranh trên không gian mạng trong Quân đội.

Bộ CHQS tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 47/CT-CT ngày 8/01/2016 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Trọng Kiên.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, chỉ ra ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và phương hướng phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của “Lực lượng 47” Bộ CHQS tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh việc tiếp tục tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác đấu tranh trên không gian mạng; chủ động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho mọi quân nhân nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong việc sử dụng không gian mạng để chống phá cách mạng nước ta; mỗi thành viên trong “Lực lượng 47” phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực tốt, có nhiệt huyết, dũng khí, quyết tâm đấu tranh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh cũng đã trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 47/CT-CT ngày 8/01/2016 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam./.