Bộ CHQS tỉnh Nghệ An hoàn thành luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Quân khu 4 đánh giá, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và các đơn vị trực thuộc đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2019.

Ngày 3/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa thực hiện thành công nhiệm vụ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Việc luyện tập diễn ra trong 3 ngày, từ 1-3/3. Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng chủ trì, chỉ huy đơn vị luyện tập.

Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra quá trình luyện tập của Bộ CHQS tỉnh có Đại tá Nguyễn Phương Hòa - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và đoàn công tác các cơ quan Quân khu.

Thực hành hành quân di chuyển làm nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ.

Thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2019 đã được Quân khu phê duyệt, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành huấn luyện nguyên tắc, đặc trưng, hành động của cơ quan, phân đội, địa phương trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức thực hành các nội dung như phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm tình hình địa bàn tỉnh, nắm âm mưu thủ đoạn chống phá của địch; tổ chức hội ý chỉ huy, triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đã tổ chức Hội nghị Đảng bộ Quân sự tỉnh lãnh đạo chuyển Lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao và trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; tham mưu cho cấp ủy - chính quyền chuyển địa phương chuyển vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và trạng thái thời chiến. 

Tổ chức chỉ huy cán bộ, chiến sỹ hành quân ra khu sơ tán bí mật, thực hiện công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành xử trí các tình huống xảy ra.

Hạ đạt mệnh lệnh hành quân thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ.
Sau khi tham dự, theo dõi và kiểm tra thực tế tại một số huyện, thị, Đại tá Nguyễn Phương Hòa cho rằng,  Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2019. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh cần chú trọng nắm chắc một số vấn đề chính sau:
Thứ nhất là quán triệt và vận dụng các chỉ thị mới của Bộ Quốc phòng, Quân khu đối về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật… 
Thứ hai là cần tiếp tục nắm chắc đặc thù, chức năng nhiệm vụ của cơ quan quân sự địa phương có vai trò quan trọng trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu nói riêng và trong thực hành tác chiến phòng thủ nói chung.
Thứ ba là chú ý đảm bảo phân công cán bộ phụ trách, nội dung phương thức giáo dục chính trị, đảm bảo nơi ăn ở, đảm bảo vũ khí trang bị, nội dung huấn luyện… cụ thể khi mở rộng lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Thứ tư là chú trọng phối hợp chặt chẽ với lực lượng chủ lực của Bộ, Quân khu và lực lượng dân quân tự vệ tại các địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.