Bộ CHQS tỉnh Nghệ An nghiệm thu công trình truyền hình họp trực tuyến

(Baonghean.vn) - Hệ thống truyền hình giao ban trực tuyến phục vụ cho công tác chỉ huy, từng bước thay thế phương thức họp, giao ban truyền thống, công trình này sẽ giảm thiểu thời gian di chuyển, tiết kiệm thời gian, chi phí cho lực lượng vũ trang.
Chiều 28/5, Hội đồng nghiệm thu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở dự án “Hệ thống truyền hình, giao ban trực tuyến kết nối các đơn vị trực thuộc phục vụ chỉ huy, quản lý, điều hành của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An”. Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có đại diện Phòng tác chiến, Ban CNTT Quân khu 4.
Quang cảnh hội nghị.
Với mục tiêu xây dựng Hệ thống truyền hình giao ban trực tuyến phục vụ cho công tác chỉ huy, từng bước thay thế phương thức họp, giao ban truyền thống, công trình này sẽ giảm thiểu thời gian di chuyển, tiết kiệm thời gian, chi phí và bảo đảm sức khỏe cho cán bộ. Tăng thời gian đáp ứng nhanh cho cuộc họp, chỉ huy, chỉ đạo, điều hành, quản lý tốt công việc, trao đổi thông tin, xử lý thông tin giữa các cấp nhanh chóng.

Sau 2 năm thi công, toàn bộ các nội dung của dự án đã được hoàn thành theo đúng các quyết định phê duyệt, bảo đảm khối lượng, chất lượng. Quá trình thực hiện dự án đã tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, các quy định và quyết định phê duyệt của Bộ Quốc phòng. Dự án đã góp phần hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ CHQS tỉnh.