Bộ Giao thông cấm cán bộ uống rượu bia, kể cả khi tiếp khách

Chỉ thị vừa được ban hành để thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành GTVT.

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng vừa có chỉ thị nghiêm cấm cán bộ, công chức trong ngành sử dụng rượu bia trước và trong giờ làm việc, kể cả khi tổ chức hội nghị, tiếp khách.

Chỉ thị vừa được ban hành để thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành GTVT.

Chỉ thị cũng cảnh báo tác hại của việc lạm dụng rượu bia đối với sức khỏe người tham gia giao thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, người điều khiển phương tiện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn.

Bộ trưởng Đinh La Thăng nghiêm cấm sử dụng rượu bia đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.

Cụ thể, nghiêm cấm sử dụng rượu bia trước, trong giờ và tại nơi làm việc; trong bữa ăn giữa 2 buổi trong ngày làm việc và ngày trực, kể cả khi tổ chức hội nghị, tiếp khách.

Trong ngày nghỉ, ngoài giờ làm việc, cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ GTVT gương mẫu đi đầu thực hiện các quy định của pháp luật về nồng độ cồn; trước khi điều khiển phương tiện không được uống rượu bia, đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp của ngành GTVT không bán rượu, bia trong căng-tin, nhà ăn tập thể, ký túc xá. Người đứng đầu ngành yêu cầu lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm đưa quy định về cấm sử dụng rượu bia vào nội quy, quy chế tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị./.

Theo Vietnamnet