Bộ LĐTBXH đang xin ý kiến về mức hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: “Chúng tôi đang xin ý kiến về mức hỗ trợ để cho những người tham gia bảo hiểm tự nguyện có thể tham gia BHXH”.

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, đại biểu Lê Thị Yến (Phú Thọ) cho rằng, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp còn thấp so với yêu cầu, mục tiêu đề ra.

ĐBQH Lê Thị Yến.

Theo bà Lê Thị Yến, để thực hiện lộ trình mở rộng đối tượng tham gia BHXH và BHYT toàn dân đến năm 2020, Chính phủ cần ban hành các chính sách hỗ trợ đóng BHXH cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện theo quy định của Luật BHXH năm 2014. Đồng thời thực hiện các giải pháp, mở rộng đối tượng tham gia BHYT, đặc biệt là đối với các đối tượng hộ gia đình, người lao động, hộ cận nghèo và người làm nông, lâm, ngư nghiệp.

Đại biểu Trương Văn Vở (Đồng Nai) cũng đề nghị cần tiếp tục xác định lộ trình thực hiện mục tiêu hàng năm để mở rộng đối tượng tham gia BHXH đến năm 2020; kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện, vì năm 2015, tỷ lệ người tham gia BHXH thấp, giảm so với 2014.

Theo giải trình của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền: Nếu theo báo cáo của các địa phương, đến thời điểm tháng 8/2015 ngoài bảo hiểm bắt buộc thì bảo hiểm tự nguyện tăng 17,2%. Tuy nhiên, với mục tiêu nghị quyết của Bộ Chính trị về BHXH có quy định đến năm 2020 khoảng 50% lao động được BHXH.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nói: “Trong lúc kinh tế phát triển, lao động có quan hệ lao động tốc độ tăng không đáng kể, vấn đề phải thực hiện hỗ trợ để đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện. Luật BHXH sẽ có hiệu lực từ 1/1/2016. Chúng tôi đang xin ý kiến về mức hỗ trợ để cho những người tham gia bảo hiểm tự nguyện có thể tham gia BHXH, góp phần thực hiện tỷ lệ đến năm 2020 là 50% lao động tham gia BHXH”./.

Theo VOV.VN