#Bộ Luật Lao động

12 kết quả

CNVS

Tiền lương làm việc trong Tết Âm lịch

Trong những ngày Tết Âm lịch hầu hết người lao động được nghỉ Tết nhưng cũng có những người vẫn làm việc xuyên Tết. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về vấn đề tiền lương trong ngày Tết mình được nhận như thế nào theo đúng Luật.
Lao động.

Quy định mới về tiền lương trả cho lao động vào ngày nghỉ hằng năm, Lễ, Tết

Tiền lương làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định tại Khoản 5, Điều 42 hoặc Khoản 2, Điều 43 của Bộ Luật Lao động 2012 là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người sử dụng lao động hoặc người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.