Bộ máy Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn

Bộ máy Chính phủ vừa được Quốc hội bầu và phê chuẩn gồm có Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
Bộ máy Chính phủ

vov.vn

Tin liên quan

Các tin khác