Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương sẽ giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Sáng 9/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 

Ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hà Ban đã công bố Quyết định về việc điều động, bố trí cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Trao quyết định và chúc mừng ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng khẳng định điều này thể hiện sự quan tâm của Ban Bí thư đối với công việc của Ban Tuyên giáo Trung ương trong giai đoạn hiện nay. 

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng, ông Lê Mạnh Hùng đã có quá trình gắn bó, trưởng thành từ cơ sở, đảm đương nhiều vị trí công tác khác nhau, sẽ tiếp tục nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thành tốt công việc được giao.

Tại hội nghị, tân Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chia sẻ, đây là vinh dự cũng như trách nhiệm to lớn của bản thân, mong ban lãnh đạo, các đơn vị, cán bộ, nhân viên Ban Tuyên giáo Trung ương giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao nhất, đáp ứng yêu cầu công tác được giao.

vtc.vn