Bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Theo Quyết định số 598/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Cấn Đình Tài - Hàm Vụ trưởng, Thư ký của Thủ tướng, giữ chức Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Cấn Đình Tài.
Tại Quyết định số 597/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải - Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, giữ chức Trợ lý của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Theo trang tin của Văn phòng Chính phủ, hiện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có 5 trợ lý, gồm: Ông Bùi Huy Hùng, Cao Xuân Thành, Đỗ Ngọc Huỳnh, Nguyễn Hoàng Anh và Cấn Đình Tài.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có 2 trợ lý, gồm: Ông Nguyễn Văn Nam và ông Lê Thanh Hải./.