Bộ NN&PTNT điều động, bổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt

Sáng 28/3, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ.
Kể từ ngày 1/4/2018, đồng chí Nguyễn Văn Việt - Chánh Thanh tra Bộ NN-PTNT được điều động bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (thời hạn bổ nhiệm 5 năm) thay đồng chí Nguyễn Thị Hồng (nghỉ hưu theo chế độ). Đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó Chánh Thanh tra Bộ NN-PTNT được giao nhiệm vụ quyền Chánh Thanh tra Bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp giữ chức Vụ trưởng Vụ Tài chính (thời hạn bổ nhiệm 5 năm) thay cho đồng chí Phạm Văn Hưng (nghỉ hưu theo chế độ). Đồng chí Lê Văn Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ NN-PTNT (thời hạn bổ nhiệm 5 năm).

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cũng đã ký Quyết định giao quyền Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cho đồng chí Nguyễn Quốc Toản kể từ ngày 1/4/2018.

Bộ trưởng Bộ Nguyễn Xuân Cường mong muốn, các tân lãnh đạo sẽ kế thừa và phát huy thành tích của những người tiền nhiệm, xác định trách nhiệm rõ hơn, hoạt động hiệu quả cao hơn, đặc biệt là giữ đoàn kết nội bộ, bởi “Cứ ba ta là hơn Gia Cát Lượng, cứ đoàn kết là làm được hết mọi việc”. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm nặng nề. Mỗi người phải xây dựng chương trình hành động cụ thể, động viên, tạo điều kiện để mọi thành viên trong đơn vị mình sáng tạo, phát huy trí lực phục vụ ngành thật tốt”, Bộ trưởng nói.

Vị “tư lệnh” ngành NN-PTNT cũng biểu dương và gửi lời cảm ơn đến hai đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Phạm Văn Hưng - Vụ trưởng Vụ Tài chính. Trên cương vị của mình, hai đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong suốt hơn 30 năm công tác tại Bộ NN&PTNT.

Đồng chí Nguyễn Văn Việt giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch từ ngày 1/4/2018.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà giữ chức Vụ trưởng Vụ Tài chính từ ngày 1/4/2018.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến được giao nhiệm vụ quyền Chánh Thanh tra Bộ NN-PTNT kể từ ngày 1/4/2018.
 
Đồng chí Lê Văn Thành giữ chức Phó Văn phòng Bộ NN-PTNT từ ngày 1/4/2018.
 

danviet.vn