Bộ NN&PTT cho ý kiến xây dựng Nam Đàn thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

(Baonghean.vn) - Sáng 15/12, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Bộ Nông nghiệp và PTNT nghe và cho ý kiến, định hướng xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị huyện Nam Đàn trồng nhiều sen tạo dấu ấn trong xây dựng NTM. Ảnh: Nguyễn Văn Hẳng

Huyện Nam Đàn cùng huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai được Trung ương lựa chọn thí điểm huyện Nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. 

Đến nay, 23/23 xã của huyện Nam Đàn đã được cộng nhận xã đạt chuẩn NTM và 9/9 tiêu chí cấp huyện đã hoàn thành. Huyện đang hoàn thiện hồ sơ để trình Trung ương thẩm định huyện đạt chuẩn NTM. Sau khi đạt chuẩn huyện NTM, Nam Đàn sẽ xây dựng và thực hiện đề án huyện NTM kiểu mẫu. 

Tại cuộc làm việc, đại diện các cục, vụ, viện các nhà khoa học đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án huyện NTM kiểu mẫu. 

Đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình xây dựng NTM của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Văn Hằng.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn tiếp thu chắt lọc ý kiến của các đại biểu; rà soát điều chỉnh lại quy hoạch, xác định mục tiêu cụ thể, tiêu chí cần đưa ra định mức để thực hiện, xác định một số sản phẩm đặc trưng của địa phương như sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghệp sạch, nông nghiệp du lịch. 

Làng Sen quê Bác tháng năm. Ảnh: Internet


Trước mắt, cần tập trung hoàn thiện những chỉ tiêu còn thấp; làm tốt công tác an sinh xã hội  giảm nghèo bền vững; kêu gọi một só doanh nghiệp lớn vào đầu tư... Về tiến độ xây dựng đề án sẽ hoàn thành trong quý I và trình Thủ tướng phê duyệt trước ngày 19/5/2018.

Nguyễn Văn Hằng