Bổ sung 300 tỷ đổng cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

03/12/2016 12:19

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và hướng dẫn cơ chế hoạt động bảo lãnh tín dụng.

Tiếp a6 Chăm sóc mạ khay ở HTX DV Nông nghiệp Thị trấn Hưng Nguyên.  Ảnh: Thanh Lê
Nhiều HTX DV Nông nghiệp trên địa bàn Nghệ An mạnh dạn đầu tư máy nông nghiệp dịch vụ cho nông dân. Ảnh minh họa: Thanh Lê

Trong đó có bổ sung cơ chế hoạt động bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2016. Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về các nội dung liên quan đến Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Thông báo nêu rõ, việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ là cần thiết để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc thị trường có trọng tâm, trọng điểm với đối tượng chính là các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất các sản phẩm chủ lực vùng miền, sản phẩm chủ lực quốc gia.

Việc hỗ trợ cần căn cứ vào các chương trình, đề án cụ thể do Quỹ xây dựng và được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua (không hỗ trợ tràn lan). Về vốn điều lệ của Quỹ, bổ sung để vốn điều lệ của Quỹ đạt 500 tỷ đồng vào năm 2018, 1.000 tỷ đồng vào năm 2020. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm ứng 300 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ trong năm 2017.

» Nghệ An: 30 tỷ đồng hỗ trợ phát triển hợp tác xã


Quỹ tập trung vào hoạt động bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư. Việc cho vay vốn lưu động thực hiện theo quy định của Chính phủ. Về bảo lãnh tín dụng, thực hiện bảo lãnh 100% khoản vay đối với các dự án được lựa chọn. Quy định mức phí bảo lãnh phù hợp để đảm bảo tính thị trường, gắn trách nhiệm của các bên tham gia; Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định đối với trường hợp miễn phí bảo lãnh.

Về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, nghiên cứu quy định mức hỗ trợ phù hợp. Nguồn thực hiện hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác, không lấy từ chênh lệch thu – chi hàng năm của Quỹ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Quỹ thực hiện bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ theo lộ trình nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương xây dựng quy định đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã ở địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2017.

PV

TIN LIÊN QUAN

Bổ sung 300 tỷ đổng cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO