Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ yêu cầu Tổng cục Thuế, Hải quan đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất- kinh doanh.

Theo dự báo của Bộ Tài chính, khả năng thu ngân sách Nhà nước còn tiếp tục khó khăn trong thời gian tới. Tuy vậy, Bộ sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ phát triển sản xuất - kinh doanh, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong văn bản mới đây, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế, hải quan để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất- kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đồng thời tập trung quản lý để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đúng quy định của pháp luật các khoản thu phát sinh của quý II/2013, đôn đốc thu nộp kịp thời đối với số thu gia hạn, đến hạn phải nộp.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý thu, đẩy mạnh chống thất thu và thu hồi nợ đọng, nhất là các khoản thu lớn, địa bàn trọng điểm. Tổ chức thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản thu theo kết quả kiểm toán, thanh tra.

Yêu cầu các đơn vị không ban hành chính sách mới hoặc nâng định mức làm tăng chi NSNN mà không có nguồn đảm bảo; hạn chế tối đa bổ sung ngoài dự toán; các Bộ, ngành, địa phương chủ động sắp xếp, bố trí trong phạm vi dự toán được giao để xử lý các nhiệm vụ phát sinh đột xuất trong năm.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính yêu cầu quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng ngân sách trung ương; tập trung để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh từ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng an ninh.

Trong năm 2013 điều hành sử dụng trong phạm vi tối đa 50% mức dự phòng đã bố trí đầu năm.

Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối tính đến hết quý 1 đạt 167.710 tỷ đồng, bằng 20,6% dự toán, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, thu nội địa đạt 114.040 tỷ đồng, bằng 20,9% dự toán, xấp xỉ bằng mức thực hiện cùng kỳ năm 2012.

Thu về dầu thô đạt 25.770 tỷ đồng, bằng 26% dự toán.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 41.150 tỷ đồng, bằng 17,3% dự toán.

Tổng chi ngân sách Nhà nước 218.385 tỷ đồng, bằng 22,3% dự toán, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2012./.


Theo (vov.vn) - L.T