Bộ Tham mưu Quân khu 4 triển khai nhiệm vụ năm 2016

(Baonghean,vn)  - Chiều ngày 17/12, Bộ Tham mưu Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Quân chính tổng kết nhiệm vụ năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2016, Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị.

Năm 2015, Đảng ủy Bộ Tham mưu đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, hướng dẫn, chỉ đạo nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng, nổi bật, là duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, huấn luyện, xây dựng chính quy ở các cấp; Xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Bộ Tham mưu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

: Thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân khu trao Danh hiệu Đơn vị quyết thắng năm 2015 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Năm 2016, Bộ Tham mưu Quân khu 4 xác định đột phá về nâng cao chất lượng cán bộ chủ trì cơ quan tham mưu cấp chiến dịch, cán bộ chủ trì các đơn vị trực thuộc; Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn.

Tập trung tham mưu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống; Kiện toàn đầy đủ các tổ chức biên chế, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân, huấn luyện, giáo dục đào tạo, bổi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho các đối tượng.

Chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, quản lý kỷ luật; nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng trong các cơ quan, phân đội Bộ Tham mưu, phấn đấu, kết thúc huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó, có 80%-85% đạt khá, giỏi; không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, giảm tỷ lệ vi phạm thông thường xuống dưới 0,2%; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập, lao động và tham gia giao thông. Xây dựng 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có từ 47% - 50% tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh.

                                                                    Trần Dũng