Bộ Tổng tham mưu rút kinh nghiệm huấn luyện thí điểm cán bộ khung B

(Baonghean.vn) - Sáng 12/9, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm huấn luyện thí điểm cán bộ Khung B đơn vị Dự bị động viên năm 2017. Tham gia hội nghị có 97 điểm cầu với hơn 4.300 đại biểu.

Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng chủ trì hội nghị. Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Đầu năm 2017, Bộ Tổng tham mưu đã triển khai Trung đoàn 677, Sư đoàn 346, Quân khu 1 và Ban CHQS huyện Sơn Dương, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, Quân khu 2 thực hành mô hình huấn luyện thí điểm cán bộ khung B đơn vị Dự bị động viên với nhiều điểm mới về nội dung, phương pháp huấn luyện.

Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thực hành nội dung huy động, tiếp nhận quân dự bị động viên trong diễn tập KVPT tỉnh Nghệ An năm 2017. Ảnh: Phong Quang

Trong đó, điểm mới nổi bật là nội dung huấn luyện chia làm 2 đợt (Đợt 1, cán bộ khung A trực tiếp huấn luyện cho cán bộ khung B từ cấp trung đội đến cấp trung đoàn; Đợt 2 do cán bộ khung B trực tiếp huấn luyện cho hạ sỹ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong đơn vị…). 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về ưu điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm rút ra, những kiến nghị đề xuất từ mô hình huấn luyện thí điểm cán bộ khung B của hai đơn vị điểm cũng như thực tế tại địa phương mình.

Tiểu đoàn Dự bị động viên phòng không Bộ CHQS tỉnh Nghệ An huấn luyện nội dung Khẩu đội pháo phòng không 37mm tiêu diệt mục tiêu. Ảnh: Phong Quang

Kết luận hội nghị, Trung tướng Phạm Hồng Hương nhấn mạnh: “Qua mô hình huấn luyện thí điểm cán bộ khung B ở Trung đoàn 677 và Ban CHQS huyện Sơn Dương cho thấy mô hình mới này đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cán bộ khung A và cán bộ khung B; đặc biệt là phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ khung B trong nắm cán bộ cấp dưới thuộc quyền, trong huấn luyện và quản lý chỉ huy đơn vị. 

Quá trình huấn luyện là môi trường thuận lợi để đánh giá phẩm chất, năng lực, làm cơ sở để làm tốt công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ khung B. Trên cơ sở kết quả huấn luyện thí điểm cán bộ khung B ở hai đơn vị, năm 2018, Bộ Tổng tham mưu tiếp tục chỉ đạo tổ chức huấn luyện thí điểm cán bộ khung B ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam; ở các loại hình đơn vị khác nhau…

Qua đó tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung, chương trình trước khi triển khai cho toàn quân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm để nâng cao vai trò, chất lượng lực lượng Dự bị động viên, sẵn sàng động viên bổ sung cho Quân đội trong thời bình cũng như thời chiến, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống…”./.

Lực lượng Dự bị động viên là một bộ phận cấu thành sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ đội chủ lực, Bộ đội địa phương, Dự bị động viên); là lực lượng hậu bị quan trọng, sẵn sàng động viên chiến đấu khi có tình huống và tham gia tích cực công tác giữ gìn an ninh trật tự; phòng chống thiên tai, thảm họa; sáng tạo trong lao động, sản xuất tại địa phương. 

Trong đó, chất lượng đội ngũ cán bộ khung B có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị Dự bị động viên./.

                                                  Nguyễn Phong Quang

(Ban Tuyên huấn, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An)