Bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng

(Baonghean.vn)- Cử tri huyện Quế Phong đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác quy hoạch, bảo vệ rừng trên địa bàn, bao gồm cả kinh phí để tiến hành đo đạc, cấp đất lâm nghiệp cho nhân dân để phát triển sản xuất lâm nghiệp. Đồng thời nghiên cứu sớm có quyết định giao chỉ tiêu, nguồn kinh phí giao khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng hàng năm để huyện chủ động trong việc tổ chức giao khoán bảo vệ rừng.

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

- Đối với kiến nghị bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác quy hoạch về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện bao gồm cả kinh phí để tiến hành đo đạc, cấp đất lâm nghiệp cho nhân dân để phát triển sản xuất lâm nghiệp:

Rừng được giao khoán cho người dân Đồng Văn (Quế Phong) nên được quản lý tốt. Ảnh tư liệu

Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5988/QĐ-UBND.NN ngày 11/11/2009; hiện nay UBND tỉnh đang xem xét để điều chỉnh Quy hoạch để phù hợp với kết quả điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An (phê duyệt tại Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh).

Trên cơ sở Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, các địa phương phải xây dựng Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện theo quy định để phục vụ công tác quản lý và xây dựng kế hoạch bảo vệ phát triển rừng hàng năm trên địa bàn.

Tuy nhiên do nguồn kinh phí hạn chế nên việc triển khai xây dựng Quy hoạch tại các huyện gặp nhiều khó khăn, đến nay vẫn chưa được thực hiện. Việc cử tri đề xuất bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác quy hoạch về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện bao gồm cả kinh phí để tiến hành đo đạc, cấp đất lâm nghiệp cho nhân dân để phát triển sản xuất lâm nghiệp là rất cần thiết, UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị này và trong thời gian tới sẽ ưu tiên xem xét, bố trí kinh phí để thực hiện.

Người dân đi kiểm tra, bảo vệ rừng. Ảnh tư liệu

- Đối với kiến nghị sớm có quyết định giao chỉ tiêu, nguồn kinh phí giao khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng hàng năm để huyện chủ động trong việc tổ chức giao nhận khoán bảo vệ rừng:

Việc tổ chức giao nhận khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện là nhiệm vụ thường xuyên liên tục theo từng giai đoạn, vì vậy việc phân bổ kinh phí ngân sách bảo vệ rừng hàng năm không ảnh hưởng tới việc tổ chức giao nhận khoán bảo vệ rừng của huyện. Tuy nhiên, để các địa phương chủ động nguồn kinh phí giao khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng hàng năm, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ ưu tiên bố trí kinh phí cho các địa phương để có căn cứ làm các hồ sơ, thủ tục liên quan chi trả tiền công bảo vệ rừng cho các hộ nhận khoán theo quy định./.

Gia Huy

(Tổng hợp)