Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Xây dựng bảng lương mới nhằm bảo đảm đời sống cho người hưởng lương và gia đình

Theo PV (Baochinhphu.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Nội vụ đang xây dựng bảng lương mới để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương với mục tiêu “bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Xây dựng bảng lương mới nhằm bảo đảm đời sống cho người hưởng lương và gia đình ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Phạm Thắng

Tinh giản biên chế để có nguồn tăng lương

Thông tin về việc thực hiện chính sách cải cách tiền lương trên Cổng TTĐT Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Nghị quyết số 27/2018 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã nêu rõ giải pháp về “xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm”, “tinh giản biên chế theo các nghị quyết của Đảng và quy định của Nhà nước”.

Đây là giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách chính sách tiền lương và giải pháp gắn với “thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII” là rất quan trọng để cải cách chính sách tiền lương đồng bộ.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua thời điểm và phương án điều chỉnh tăng lương, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Trong đó, từ ngày 1/7/2023 tới tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 20,8%).

Theo số liệu báo cáo của Bộ Tài chính, kết quả tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần giảm chi, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước trong 4 năm (2017-2021) được 25.638 tỷ đồng.

Đồng thời, Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung cụ thể của chính sách tiền lương mới, bảo đảm phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cải cách chính sách tiền lương theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong đó, kinh phí tiết kiệm do tinh giản biên chế nêu trên là nguồn ngân sách Nhà nước quan trọng để thực hiện tăng lương trong năm 2023 và các năm sau.

Cải cách tiền lương liên quan mật thiết đến đời sống cán bộ, công chức, viên chức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Xây dựng bảng lương mới nhằm bảo đảm đời sống cho người hưởng lương và gia đình ảnh 2

Cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023. Ảnh minh hoạ Thanh Lê

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng: Lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW là vấn đề rất được quan tâm bởi liên quan mật thiết đến đời sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thời gian qua, trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng thì nội dung cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 và hoàn thiện thể chế chính sách được xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, chủ yếu (cùng với giải pháp về đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức) nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Để triển khai nhiệm vụ này, Bộ Nội vụ đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ tiền lương mới để thay thế chế độ tiền lương hiện hành. Bộ Nội vụ đang xây dựng 1 dự thảo nghị định và 11 dự thảo thông tư.

Tuy nhiên, do tác động của nhiều yếu tố bất lợi, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Hội nghị Trung ương 13 khóa XII và Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã chỉ đạo lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 vào thời điểm phù hợp.

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu Chính phủ báo cáo các cấp có thẩm quyền, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội về lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

Bộ Nội vụ đang xây dựng bảng lương mới theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW

Bộ trưởng cho biết, để triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ để triển khai thực hiện.

Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình Chính phủ Nghị quyết về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị. Trong đó có nhiệm vụ xây dựng, ban hành bảng lương chức vụ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, sửa đổi mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh.

Hiện Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt Bộ Nội vụ tham mưu hoàn thành hệ thống thể chế, chính sách để thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương. Bộ Nội vụ cũng đang xây dựng bảng lương mới theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Bộ trưởng bày tỏ hy vọng trong năm tới tình hình kinh tế trong nước khởi sắc, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện lộ trình cải cách tiền lương với mục tiêu “bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”.

Phương án cải cách tiền lương

Báo cáo về kết quả thực hiện chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện báo cáo “kết quả thực hiện và lộ trình triển khai cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” để trình cấp có thẩm quyền.

Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng phương án triển khai đồng bộ các nội dung của chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27.

Đó là tăng mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng khu vực doanh nghiệp; mở rộng quan hệ tiền lương; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp và cơ cấu lại tỷ lệ giữa lương cơ bản và phụ cấp; bổ sung quỹ tiền thưởng.

Đồng thời, Bộ Nội vụ đề xuất phương án điều chỉnh các năm tiếp theo. Cụ thể là tiếp tục điều chỉnh mức lương thấp nhất để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP cho đến khi đạt mức lương tối thiểu cao hơn mức lương thấp nhất của vùng I (vùng cao nhất) của khu vực doanh nghiệp như mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Tin mới

Tầm nhìn xa trong ‘Lời kêu gọi thi đua ái quốc’

Tầm nhìn xa trong ‘Lời kêu gọi thi đua ái quốc’

(Baonghean.vn) - Năm 1948, giữa lúc phải tập trung nhân tài, vật lực cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đang bước vào giai đoạn quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” gửi toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước.
Hoàng Đức

Hoàng Đức ghi điểm mạnh, sáng cửa đá chính ở ĐT Việt Nam; Kết quả Man City 1-0 Inter Milan: Man xanh vô địch Champions League 2022/23

(Baonghean.vn) -  Theo tân binh Bùi Văn Đức, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức là cầu thủ thể hiện ấn tượng nhất, dù không tập luyện quá nhiều buổi ở ĐT Việt Nam. Man xanh đã hoàn tất "cú ăn ba" danh hiệu mùa này. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Đợi điện vào sân

Bên lề sân cỏ: Quyết tâm chờ điện để thi đấu

(Baonghean.vn) - Trận đấu cuối cùng lứa tuổi nhi đồng trong ngày 10/6 là cuộc đọ sức giữa Hưng Nguyên và Con Cuông đã gặp sự cố mất điện. Dù vậy, các cầu thủ, ban huấn luyện và phụ huynh vẫn kiên quyết chờ đợi để được ra sân.
Kết quả các trận đấu diễn ra ngày 10/6

Kết quả các trận đấu diễn ra ngày 10/6

(Baonghean.vn) - Ngày thi đấu thứ 2, giành trọn 6 điểm qua 2 trận thắng, đội Nhi đồng Diễn Châu vững vàng ngôi đầu bảng B. Ở các bảng đấu khác, các đội nhất, nhì bảng sẽ hiện rõ sau ngày mai 11/6.
Highlight: TN TX.Cửa Lò (Xanh đen) - TN Kỳ Sơn (4-3)

Highlight: TN TX.Cửa Lò (Xanh đen) - TN Kỳ Sơn (4-3)

(Baonghean.vn) - Trận ra quân, cả 2 đội bóng TN TX.Cửa Lò và TN Kỳ Sơn đều thất bại. Ở lượt trận thứ 2, TN TX Cửa Lò đã cho thấy quyết tâm giành điểm và khán giả đã được chứng kiến trận đấu mãn nhãn với 7 bàn thắng được ghi nghiêng về đội TN TX. Cửa Lò.
Theo giới chuyên môn: Đây là trận cầu hay nhất từ đầu giải cho tới nay. Ảnh: Đức Anh

Thiếu niên Cửa Lò giành chiến thắng trước Kỳ Sơn trong trận đấu rượt đuổi tỷ số hấp dẫn

(Baonghean.vn) - Trong hiệp 1, đội thiếu niên Kỳ Sơn ghi bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, bước vào hiệp 2, đội Thiếu niên Cửa Lò đã thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng với tỷ số 4-3. Đây được xem là trận cầu hay nhất từ đầu giải cho đến nay.
Tản văn hay: Xe đạp thồ trong nỗi nhớ tháng năm

Tản văn hay: Xe đạp thồ trong nỗi nhớ tháng năm

(Baonghean.vn) - Với lối viết mềm mại, nhiều cảm xúc, tác phẩm đã chạm đến sự rung cảm trong lòng độc giả, bởi nếu như văn chương giúp tác giả ghi lại dấu ấn ký ức thì nó cũng khiến người đọc lưu giữ ký ức ấy, và khơi gợi trong họ những kỉ niệm ngọt ngào khác từng có trong cuộc đời.
Bên lề sân cỏ: Chờ vận đỏ!

Bên lề sân cỏ: Chờ vận đỏ!

(Baonghean.vn) - Hình như màu đỏ đã mang lại phép mầu nhiệm khi Thiếu niên Kỳ Sơn đã dẫn trước tỷ số nhưng vào những phút cuối hiệp 2, Thiếu niên Cửa Lò dồn dập tấn công, lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ.
Bên lề sân cỏ: Nỏ dệ 'ăn' được choa mô!

Bên lề sân cỏ: Nỏ dệ 'ăn' được choa mô!

(Baonghean.vn) - Khi cầu thủ nhí Diễn Châu đang tìm hướng đá thích hợp, được đồng đội nhắc “sút thẳng gôn luôn đi” thì ngay lập tức, cầu thủ đội Thái Hoà đáp trả “Định 'ăn gỏi' choa à? Nỏ dệ mô!”.
Highlight Nhi đồng Tân Kỳ - Nhi đồng Nghi Lộc: 9-0

Highlight Nhi đồng Tân Kỳ - Nhi đồng Nghi Lộc: 9-0

(Baonghean.vn) - Sở hữu đội hình cầu thủ có lối chơi, kỹ thuật chắc chắn, Nhi đồng Tân Kỳ đã dội một "cơn mưa bàn thắng" trước Nhi đồng Nghi Lộc với tỷ số 9-0. Trong đó, cầu thủ số 4 Cao Huy Hoàng đã ghi 4 bàn thắng liên tiếp chỉ trong hiệp 1.
Bên lề sân cỏ: Trận đấu cuối cùng

Bên lề sân cỏ: Trận đấu cuối cùng

(Baonghean.vn) - HLV Mai Thái Uy ngậm ngùi : “Đây là trận đấu cuối cùng trong nghiệp làm huấn luyện viên của thầy. Các con hãy đá hết mình, cống hiến hết mình, nỗ lực hết mình, dù thắng hay thua thì cũng đã đá hết sức mình”.