Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra toàn diện Sư đoàn 324

(Baonghean.vn) - Từ ngày 6 - 8/6, Bộ Tư lệnh Quân khu tiến hành kiểm tra toàn diện 6 tháng đầu năm 2018 tại đơn vị Sư đoàn 324. Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, cùng đi có thủ trưởng các Cục, phòng cơ quan Quân khu.
Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh Quân khu quán triệt nội dung kiểm tra tại Sư đoàn 324. Ảnh: Hà Hữu Tân
6 tháng đầu năm 2018, Sư đoàn 324 đã làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện như: Tổ chức 30 lớp tập huấn, bồi d­ưỡng cán bộ các cấp với 2.771 l­ượt cán bộ tham gia; làm mới được 18.995 vật chất bia bảng, học cụ huấn luyện các loại; có 272 sáng kiến, 130 cải tiến; đầu t­ư 18.539 ngày công, với tổng trị giá 1.048.809.000 đồng.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chỉ thị số 250 của Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”. Tiến hành bổ sung quy chế làm việc của các cấp ủy theo đúng quy định, hướng dẫn mới của BCH Trung ương (khóa XII). Quán triệt, triển khai thực hiện 8 nội dung nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018 của Bộ Tư lệnh Quân khu...

Đoàn kiểm tra khu xay xát gạo tập trung của Sư đoàn. Ảnh: Hà Hữu Tân
Qua 2 ngày kiểm tra trực tiếp cơ quan Sư đoàn và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn cùng các kho, trạm xưởng, đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị kiểm tra của Sư đoàn. Mặc dù trong điều kiện thời gian ngắn, công việc nhiều, nhưng lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan và các đơn vị tổ chức quán triệt, chấp hành nghiêm túc kế hoạch kiểm tra của Quân khu, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch.

Điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm ở Sư đoàn đó là: tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung chương trình theo quy định. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, thi đua, văn hóa văn nghệ tạo khí thế vui tươi sôi nổi trong đơn vị, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa như bảng tin, pa nô áp phích, các mô hình giáo dục truyền thống phong phú và đa dạng...