Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ trì cấp huyện

(Baonghean.vn) - Sáng 31/10, tại Trường Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 cho 82 đồng chí là cán bộ chủ trì cấp huyện và tương đương.

Trong thời gian 12 ngày (31/10 - 11/11/2016), các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản như: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào trạng thái quốc phòng; Diễn tập chiến đấu phòng thủ; Một số vấn đề xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc…                                                           

Kiểm tra công tác bảo quản vũ khí tại Ban CHQS xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương

Thông qua lớp học giúp học viên nắm chắc những nội dung cơ bản về lý luận, vận dụng vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN tại địa phương.

 Hoàng Long

(Bộ CHQS tỉnh)