'Bỏng mắt' với màn diễn nội y của Ngọc Trinh qua 8 mùa 'Đêm hội chân dài'