Bức tranh làng nghề ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghệ An hiện có 139 làng nghề, 72% làng nghề phát triển bền vững, sản phẩm làm ra đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Tuy nhiên một số nghề phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp, khó khăn về nguyên liệu, tiền công của người lao động thấp nên những làng nghề như sản xuất mây tre đan, móc sợi, chiếu cói khó tồn tại. 

Cơ cấu ngành nghề của làng nghề ở Nghệ An (thống kê đến tháng 3/2016).
Năng lực làng nghề theo thống kê của các cấp ngành ở Nghệ An.
Lao động và thu nhập bình quân trong các làng nghề.
Tỷ lệ lao động trong làng nghề được đào tạo.
Mục tiêu hướng tới của các làng nghề năm 2016.
 

 Thu Huyền - Lâm Mạnh