Các địa phương phải chủ động sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ cho trưởng Công an xã

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã là đúng đắn, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, các địa phương phải chủ động, tích cực trong việc sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ cho các trưởng công an xã, không chờ vào cấp trên.

Chiều 6/2/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo về bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Giám đốc Công an Nghệ An đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: P.B
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Giám đốc Công an Nghệ An đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: P.B

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó giám đốc Công an Nghệ An cho rằng, trong những năm qua, tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo ổn định. Tuy vậy, cùng với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, đang phát sinh nhiều vấn đề phức tạp mới liên quan an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự gắn với công tác cải cách hành chính đặt ra yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao trong tình hình mới. Những tình hình trên đặt ra cho lực lượng Công an nhiệm vụ hết sức nặng nề trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở (cấp xã).

Tính đến ngày 15/10/2019, lực lượng Công an xã bán chuyên trách có 7.487 đồng chí. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiểu rõ, nắm vững các quy định pháp luật của lực lượng Công an xã bán chuyên trách còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an Nghệ An đề nghị các địa phương quan tâm triển khai đề án được hiệu quả, đúng tiến độ. Ảnh: P.B
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an Nghệ An đề nghị các địa phương quan tâm triển khai đề án được hiệu quả, đúng tiến độ. Ảnh: P.B

Xuất phát từ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh nhuệ, từng bước hiện đại thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong tình hình mới. Trước mắt, bố trí Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới thông nhất trong toàn quốc sau khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan.

Thực hiện chủ trương trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban Chỉ thị số 27-CT/TU và Công văn số 4433-CV/TU về tăng cường bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Trong đó nhấn mạnh: cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã phải xác định nhiệm vụ bố trí Công an chính quy tại các xã, thị trấn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách từ nay đến hết nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đối với địa bàn tỉnh Nghệ An, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu chính quyền bố trí Công an chính quy tại các xã, thị trấn khuyết các chức danh Công an xã bán chuyên trách. Tính đến ngày 15/10/2019, đã bố trí 314 đồng chí Công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 107 xã, thị trấn.
Đại úy Đặng Quang Kỳ - Trưởng Công an xã Nghi Quang, Nghi Lộc (thứ 2 trái sang) trao đổi về công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh tư liệu
Đại úy Đặng Quang Kỳ - Trưởng Công an xã Nghi Quang, Nghi Lộc (thứ 2 trái sang) trao đổi về công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh tư liệu

Tuy vậy, các văn bản pháp luật quy định cụ thể chưa ban hành kịp thời dẫn đến việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn; lãnh đạo, cán bộ một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện chưa thực sự quan tâm, quyết liệt để thực hiện chủ trương bổ trí Công an chính đảm nhiệm chức danh Công an xã. Đội ngũ công chức Trưởng Công an xã hiện đa số độ tuổi còn trẻ, mới chỉ được đào tạo trung cấp Công an nên khó khăn cho việc điều chuyển, bố trí công tác khác phù hợp.

Bên cạnh đó, việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã dẫn đến lực lượng Công an xã bán chuyên trách có những tâm tư, trăn trở, lo lắng, tác động, ảnh hưởng nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự thường xuyên tại cơ sở.

Xuất phát từ thực trạng và sự cần thiết nêu trên, UBND tỉnh ban hành “Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã” nhằm xây dựng lực lượng Công an ngày càng chính quy.

Theo đề án, việc tăng cường bố trí Công an chính quy tại các xã trên địa bàn toàn tỉnh theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ khi Đề án ban hành đến hết năm 2020): Tiến hành bố trí Công an chính quy tại các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, các xã khuyết Trưởng Công an xã và các xã của thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa. Giai đoạn 2 (từ ngày 01/01/2021 - 31/12/2025): Phấn đấu hoàn thành bố trí Công an chính quy các xã còn lại trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, chính quyền phải quyết tâm, ưu tiên công tác này theo chủ trương của Trung ương. Ảnh: P.B
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, chính quyền phải quyết tâm, ưu tiên công tác này theo chủ trương của Trung ương. Ảnh: P.B

Tại hội nghị, lãnh đạo các huyện Tân Kỳ, Đô Lương, Tương Dương, Hưng Nguyên, Sở Nội vụ đã phát biểu ý kiến nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Các đại biểu đề nghị cần có biện pháp tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo quyền lợi cho các trưởng, phó công an xã sau khi được sắp xếp, bố trí.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, chính quyền địa phương phải chủ động, tích cực trong việc sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ cho các trưởng công an xã, không chờ vào cấp trên. Đối với các vướng mắc còn lại thì ngành công an và nội vụ, phối hợp với địa phương rà soát lại rồi tham mưu cho tỉnh để đảm bảo tiến độ chính phủ giao. “Các cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, chính quyền phải quyết tâm, ưu tiên công tác này theo chủ trương của Trung ương”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là chủ trương đúng đắn, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhằm xây dựng lực lượng công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện và xã nắm cơ sở”.

Đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh đây là chủ trương đúng đắn, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhằm xây dựng lực lượng công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện và xã nắm cơ sở”. Ảnh: P.B
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là chủ trương đúng đắn, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhằm xây dựng lực lượng công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện và xã nắm cơ sở”. Ảnh: P.B

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ sớm tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo giải quyết vướng mắc, khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách cho lực lượng công an bán chuyên trách theo hướng thôi giữ chức vụ trưởng công an xã và giữ chức vụ phó trưởng công an xã nhưng vẫn là công chức cấp xã, giữ nguyên chế độ chính sách theo quy định.

Công an tỉnh chuẩn bị nguồn nhân lực công an chính quy bố trí làm công an xã; Tuyệt đối không để trống địa bàn, ảnh hưởng đến tình hình ANTT; phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản để thành lập các Chi bộ công an xã. Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, phương tiện và sinh hoạt của lực lượng công an chính quy tại các xã, thị trấn.

tin mới

Bắt cóc trẻ em bị xử lý như thế nào?

Bắt cóc trẻ em bị xử lý như thế nào?

(Baonghean.vn) - Chị Nguyễn Thị V. ở huyện Tân Kỳ hỏi, thời gian gần đây, tôi có đọc thông tin về một số vụ việc bắt cóc trẻ em trên báo chí. Vậy hành vi bắt cóc trẻ em theo quy định của pháp luật bị xử lý như thế nào?

Bất lực trước 'sim rác'?

Bất lực trước 'sim rác'?

(Baonghean.vn) - Mặc dù các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn vấn nạn "sim rác". Tuy nhiên, trên thực tế "sim rác" vẫn hoành hành, gây phiền phức cho người dân và khó khăn trong công tác quản lý. 

Va chạm xe máy, 2 học sinh tử vong

Va chạm xe máy, 2 học sinh tử vong

(Baonghean.vn) - Sáng 21/9, Công an xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai ) thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 học sinh tử vong và 3 em bị thương nặng.

Lò ngói '3 không' mọc lên hàng loạt ở Tân Kỳ

Lò ngói '3 không' mọc lên hàng loạt ở Tân Kỳ

(Baonghean.vn) -Sau khi xoá bỏ lò gạch, ngói thủ công, những tưởng trật tự xây dựng, quy hoạch cơ sở sản xuất tại xã Nghĩa Hoàn (Tân Kỳ) sẽ được lập lại. Thế nhưng, "cái sảy nảy cái ung" nhiều hộ gia đình lại “hùa” nhau xây dựng các cơ sở sản xuất ngói màu không nung một cách trái phép.

Vụ ‘đất tặc’ trên lòng đập Hổng Cốc: Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị huyện Nam Đàn kiểm tra, báo cáo trước ngày 26/9

Vụ ‘đất tặc’ trên lòng đập Hổng Cốc: Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị huyện Nam Đàn kiểm tra, báo cáo trước ngày 26/9

(Baonghean.vn) - Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị huyện Nam Đàn kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản.

Bàn giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Bàn giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp

(Baonghean.vn) -Để chuẩn bị đón đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4, chiều 20/9, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp bàn giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (viết tắt là IUU). Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Các phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh rà soát công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư mini, nhà trọ cao tầng

Các phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh rà soát công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư mini, nhà trọ cao tầng

(Baonghean.vn) - Triển khai chỉ đạo của UBND thành phố Vinh tại Công văn số 5107/UBND-CA, hiện nay, các phường, xã trên địa bàn đang tổ chức rà soát, điều tra cơ bản, phúc tra, kiểm tra toàn diện công tác PCCC&CNCH tại 100% chung cư, chung cư mini, nhà trọ từ 3 tầng trở lên.